Era del Ros

   A Capafonts hi havia tretze eres, comptabilitzant les que es trobaven integrades en el nucli urbà i les de la perifèria. En quedar en desús, primer per la mecanització de les batudes i després per l’abandó del cultiu del cereal, la immensa majoria han estat engolides per la urbanització. Actualment es conserven senceres dins el poble la del Cerdà i la del Pocurull. En les immediacions n’hi una en bon estat, que és un exemple magnífic d’aquest tipus d’instal.lacions: la del Ros, que es troba prop del cementiri, en mig d’unes parades de secà. S’hauria de tenir cura, considerant que és una part del patrimoni històric de Capafonts.


Més informació al número 18 de la nostra revista Quaderns de Capafonts
[Veure]

font


font


font

A l'actualitat (2021)

font

Vista del camí cap a la Riera
Fotografies: Enric Fort Ferrer

El nostre poble - Les Eres
-Era del Pobaia
-Les Eres del Calvari
-Era del Rector
-Era del Ros

[Tornar a l'Índex]

  Edificacions fora del poble - Altres
-Era del Ros
-Mina de les Ferradures


[Tornar a l'Índex]
[MAPA - Racons de la nostra vall]
[MAPA - Masos, casetes de troç i altres construccions]