qc_01 NÚM 18 - ANY 9 - JUL 2011

ÍNDEX


 • Editorial
 • Ermites i santuaris a les Muntanyes de Prades II - Diego López Bonillo
 • El segar i el batre - Jordi Fort Besora
 • L'accident del Pep Barbarà - Llorenç Balanyà i Fort
 • Indrets de Capafonts
 • Apunts de gastronomia de Capafonts - Gormand

  Veure aquest número en format PDF: [Veure]


  FOTO DE PORTADA:
  Aquesta foto, feta al mas de Fortet l'any 1962, és el testimoni d'una collita de blat excepcional, una de les últimes collites de la història de Capafonts.El Sr. Juan, que sobresurt enmig de les espigues, és el cap de la primera família d'immigrants que van arribar a Capafonts des de Caniles, província de Granada, i que es van establir de mitgers al mas de Fortet. Tenim a la imatge la visió d'un final, el del correu de cereals –simbolitzat amb lesespigues d'un camp de blat–, i un inici, el primer immigrant. Tal com es diu a l'article que publiquem en aquest número, el conreu de cereals venia d'alguns mil·lennis enrere i ens ha tocat a nosaltres ser testimonis de la seva desaparició al poble. El Sr. Juan i la seva família es van quedar entre nosaltres i avui la seva besnéta correjugant pels carrers de Capafons; però el Sr. Juan no va poder fer de pagès, tal com havia pensat en marxar d'Andalusia, perquè la pagesia a Capafonts ràpidament es va quasi extingir, i els seus es van guanyar la vida treballant en altres activitats.


  Director: Amadeu Mateu i Ferro
  Disseny web i maquetació: Enric Fort Ferrer
  Edita: Associació Cultural Picorandan / C. Calvari, 6 - 43364 Capafonts
  E-mail: picorandan@tinet.org

  Dipòsit legal: B-44.636-2003ISSN: 1885-7329

  La reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol procediment és rigorosament prohibida sense l'autorització escrita de l'editor.La revista Quaderns de Capafonts no es fa responsable de les opinions que contenen els articles publicats.