EL PERXO DE CAL PERE ROS
Enfonsat sota el nivell de la Plaça de l’Església i arrecerat a cal Pere Ros hi un altre perxo, molt semblant al de cal Gravat, que és un cul de sac, però  que antigament donava pas a una casa, cal Magí Ferrer, que hi havia sota de cal Roc Carles.

Quaderns de Capafonts
Més informació al Nº3 de la revista "Quaderns de Capafonts". [Veure]
                  

  Perxo de Cal Pere Ros
El Perxo a l'actualitat.
 
Fotografies: Enric Fort
 
 

El nostre poble Els Perxos
index_terme   -El Perxo
-El Perxo de Cal Ferrer
-El Perxo de Cal Gravat
-El Perxo de Cal Pere Ros