EL PERXO DE CAL GRAVAT
El perxo de cal Gravat que està sota de cal Pere Fortet i de cal Gravat, paral·lel al carrer Nou.  Era un pas per anar a les parades de l’Abadia i al baixos de les dues cases; el pas va quedar tapat en fer reformes a cal Gravat. Avui hi trona haver un perxo nou sota de la nova casa de cal Canya, que encara no te nom i que permetrà, quan estigui acabat passar altra vegada del carrer a les parades.

Quaderns de Capafonts
Més informació al Nº3 de la revista "Quaderns de Capafonts". [Veure]
                

  perxo_gravat
 
 
A l'actualitat.
   
 
   
Fotografies: Olga Puebla

El nostre poble Els Perxos
index_terme   -El Perxo
-El Perxo de Cal Ferrer
-El Perxo de Cal Gravat
-El Perxo de Cal Pere Ros