LES CAMPANES DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA
La primera funció de les campanes és convocar els fidels als actes religiosos o recordar-los alguna de les obligacions envers Déu. En aquest sentit hi ha diferents tocs: els de missa major, de missa diària, de rosari, d'oració –el de l'àngelus– o els de la consagració, a la missa; quasi tots tocaven a hores fixes, per la qual cosa servien també com a senyal horària. Altres funcions religioses tenen a veure amb esdeveniments que afecten la col·lectivitat o algunes persones concretes, com per exemple un bateig, un casament, una defunció..., o bé esdeveniments molt importants ocorreguts dintre o fora del poble. Anuncien també celebracions religioses assenyalades, com el toc de glòria el dia de Pasqua, els de quaresma,els que acompanyaven les processons, etc.Però a més de la funció lligada als fets religiosos, històricament les campanes tenien altres missions, de gran importància en la vida diària del poble. Per exemple, a Capafonts, puntualment a dos quarts de dotze, tocaven per tal d'avisar els quitreballaven al defora, que era l'hora de deixar la feina i anar a dinar, perquèantigament, quan s'anava amb l'hora de sol, l'àpat de migdia es feia a les dotze. Dues hores després, és a dir, a dos quarts de dues, tornaven a tocar: era el senyal de finalitzar la migdiada i tornar a la feina. Aquesta funció era de gran utilitat, atès que introduïa un ordre i un sistema, de tal manera que en realitat la campana regulava la vida laboral. Les campanes servien també per avisar la gent, amb un toc d'alarma ràpidi repetitiu, quan hi havia una situació d'emergència, per exemple quan es calava foc en algun lloc, o quan es perdia algú.
A Capafonts hi ha tres campanes: la gran, la mitjana i la petita.
La campana gran té un pes de 250 quilos i unes dimensions de 82 centímetres d'alçada per 92 de diàmetre a la base. Aquesta campana sona a les hores mitjançant un mecanisme electrònic connectat al rellotge.
La mitjana pesa 180 quilos i té 65 centímetres d'alçada per 77 de diàmetre a la base. L'estat d'aquesta és deficient, fins al punt que quan es restauraren les altres, aquesta quedà fora del projecte per la dificultat i el cost, perquè segurament caldria refondre-la. Actualment és dipositada a la casa de la Vila, pendent de la restauració.
La més petita pesa 110 quilos i les seves mides són: 63 centímetres d'alçada per 69 de diàmetre màxim. Amb el mateix sistema electrónic aquesta campana toca els quarts.

Quaderns de Capafonts
Més informació al número 16 de la nostra revista. [Veure]


  campana
 
 
Fotografies: Enric Fort

Campanar 360°

El nostre poble
index_terme