qc_01 NÚM 16 - ANY 8 - MAI 2010

ÍNDEX

 • Editorial
 • L'església parroquial de Santa Maria
 • Pintures d'església, records adormits - Mireia Català
 • Pintura del presbiteri de Santa Maria de Capafonts - Josep Torrell, Prve.
 • Un element de l'església de Capafonts: Les campanes - Diego López Bonillo
 • Restauració de la parroquia de Santa Maria de Capafonts - Joan Roig i Montserrat, Prve.
 • Coses que sabem de l'església de Capafons, gràcies a la tradició oral - Jordi Fort Besora

  Veure aquest número en format PDF: [Veure]


  FOTO DE PORTADA:
  El present número està dedicat al temple del poble. L'església no tan sols és l'edifici més gran, sinó també el de més interès arquitectònic.Quan la silueta del poble coincideix amb l'horitzó, l'església i el campanar hi destaquen i li donen caràcter.


  Director: Amadeu Mateu i Ferro
  Disseny web i maquetació: Enric Fort Ferrer
  Edita: Associació Cultural Picorandan / C. Calvari, 6 - 43364 Capafonts
  E-mail: picorandan@tinet.org

  Dipòsit legal: B-44.636-2003ISSN: 1885-7329

  La reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol procediment és rigorosament prohibida sense l'autorització escrita de l'editor.La revista Quaderns de Capafonts no es fa responsable de les opinions que contenen els articles publicats.