qc_01 NÚM. 32 - SEGONA ÈPOCA - ABR 2022 - EDICIÓ DIGITAL

ÍNDEX

 • La guerra civil a Capafonts- Jordi Fort Besora
 • Preàmbul
 • Justificació
 • Antecedents històrics
 • Testimonis
 •     De la Cisqueta i del seu home el Pep Canya
      Memòria de Pàquita del Plàcido
      Testimoni de Joan Llarg
      Testimoni del Pep Fortet
      Coses que va explicar el Pep Batistó al seu fill Josep Maria
      Records del Pep Blaió
      Narració del Victorino Gravat
      Relat de Joaquim Cerdà
      Records del Pere Oficial
      Memòria del Ricardo de cal Jaume Vicent
 • Altres records i algunes dades
 • Lleves
 • Colofó

  FOTO DE PORTADA:
  El soldat Victorino Juanpere Pocurull (Victorino Barrines) al front de l'Ebre. És l'única imatge que tenim d’un capafontí al front.

 • Director: Amadeu Mateu i Ferro
  Disseny web i maquetació: Enric Fort Ferrer
  Edita: Associació Cultural Picorandan / C. Calvari, 6 - 43364 Capafonts
  E-mail: picorandan@tinet.org

  Dipòsit legal: B-44.636-2003ISSN: 1885-7329

  La reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol procediment és rigorosament prohibida sense l'autorització escrita de l'editor. La revista Quaderns de Capafonts no es fa responsable de les opinions que contenen els articles publicats.


  La Guerra civil a Capafonts


  Jordi Fort Besora
     PREÀMBUL

     Allons enfants de la Patrie.
     Le jour de gloire est arrivé!

     El conflictes armats i les guerres sempre han estat presents en la nostra història. Només en el període conegut com la Pax Romana, compres entre el regnats d’Octavi August i Marc Aureli, uns dos-cents anys, n’hi hagueren poques i de baixa intensitat. Fou un cas excepcional.

     La guerra sempre l’han feta la casta militar associada amb el poder polític i els soldats reclutats entre els més desafavorits de la societat. Els soldats són la matèria primera per fer la guerra. Històricament, el homes han estat obligats a fer-la per causes molt variades.

     Devem a Napoleó la creació del servei militar obligatori que a la Guerra Civil Espanyola fou aplicat de manera intensa i extensa.
     JUSTIFICACIÓ

     A Quaderns de Capafonts ja hem publicat alguns articles sobre la Guerra Civil, això no obstant, hem trobat materials inèdits que considerem importants per ajudar a comprendre aquells fets tan terribles i complexos. Serà un recull incomplet, no pot ser d’altra manera, perquè els testimonis que vam consultar no eren tots els possibles, ni de bon tros. Hem fet la transcripció dels relats d’aquests testimonis, forçosament incompleta per no caure en repeticions, tot i que en alguns casos en veureu algunes que aporten matisos interessants, i quan s’escau, hi hem afegit informacions d’altres i comentaris propis.

     Aquests textos, que han dormit bastants anys a les nostres carpetes, són testimonis molt fiables perquè els qui ens els donaren ho feren de manera sincera, expressant la seva opinió personal. Sovint manifestaven que algunes de les coses que llavors havien fet, avui no les farien, però també deixaven clar que no en tenien cap penediment, perquè creien que era el que pertocava.

     Quan ho vam passar a paper, vam pensar que encara hi havia massa gent que podien sentir-se ofesos o afectats i ho van guardar. Ara, majorment, hem après que tots estàvem al bàndol dels perdedors i que ja no hi ha res que no es pugui explicar. La tolerància i la comprensió han crescut i la llibertat d’expressió forma part del nostre codi ètic i social.
     ANTECEDENTS HISTÒRICS

     Dir que a Capafonts la gent, el poble, als inicis del segle XX era de dretes o d’esquerres no té cap sentit; els capafontins no tenien gens clars aquests conceptes i una mostra n’és que la seva filiació política, forçada pels esdeveniments, recorregué camins d’allò més pintorescos. El 1936 els considerats de dretes, els més rics, s’afiliaren al PSUC pensant que ho feien al Partit Socialista; i el seu govern a l’ajuntament, oficialment considerat d’esquerres, simulà pràctiques d’aquesta ideologia per complir l’expedient, mentre la realitat social va continuar funcionant com sempre. Arribats els franquistes, aquestes pràctiques els van abocar a ser considerats no addictes al règim i, per acabar-ho d’adobar, les delacions interessades per simular canvis de jaqueta ho embolicaren més. Feren falta una colla d’avals per posar cadascú al lloc que li corresponia. Majoritàriament, es va celebrar la fi de la guerra pensant que s’havia acabat la barbàrie dels  revolucionaris; però molt aviat renegaren fins on fou possible d’aquell franquisme que veien com un règim militar que també practicava la repressió a la gent de pau que mai no s’havia significat políticament, tot el contrari del que esperaven els vilatans com a gent d’ordre que eren.

     A finals del segle XIX i principis del XX, al poble hi havia dos bàndols, com a tot arreu. Els considerats rics, que tenien terres per no passar gana, i els  pobres, els que ho eren de veritat; o si voleu, els d’església i els descreguts, o millor encara, els qui  es consideraven gent d’ordre i aquells a qui les normes no els servien per a res.

     Hem intentat saber què es votava a principis del segle XX fins al moment de la guerra i només hem pogut constatar que hi havia dos partits: els de cal Xep, coneguts també com els de La Societat, gent d’ordre, i els més revolucionaris, que eren pocs, però feien molt soroll i tingueren molts domicilis socials. La majoria no tenien consciència política  i, quan convenia, venien el seu vot per un got de vi, i també ens han arribat històries molt truculentes que relaten com s’aconseguia posar una papereta canviada dins l'urna quan la cosa depenia d’un vot.

     Ja poc abans de la guerra, hi hagué un episodi que ens fa pensar que més que de dretes o esquerres eren catalanistes. Quan la mort d’en Macià, es va organitzar un òmnibus per anar a l’enterrament, i el van omplir gent de tota mena, amb molts que no eren precisament d’esquerres i que recordaven emocionats l’esdeveniment. 

     Pel que fa al tema dels que anaven a missa i els que no, la cosa encara és més complicada. N'hi havia que tenien cadira a lloc preferent dins l’església i eren molt religiosos; d’aquestes famílies en van sortir alguns del POUM. Altres renegaven dels capellans obertament, però de fet, la majoria eren descreguts que anaven a missa perquè si no hi anaves eres malt vist. Quan els capellans organitzaven esdeveniments en què es comminava tothom per anar a confessar i combregar, no era estrany que alguns desapareguessin del poble discretament. Com a tot arreu, les dones eren de missa i els homes del Café. Recordo haver sentit un home considerat enraonat, argumentar que no et podies fiar d’aquells que a l’església resaven en veu alta. 

     Tot i que els dos bàndols eren clarament oposats, sembla que mai passà res greu fins a l’esclat de la guerra.

     Majorment, hem parlat a Quaderns de Capafonts de la Guerra Civil com un esdeveniment relacionat amb la Lleva del Biberó, i més aviat poc dels qui estaven fent el servei militar en aquell moment i de les altres lleves d’homes grans que tornaren a ser mobilitzats.  Quan hem buscat informació, hem preguntat principalment als joves i, fins i tot, als qui feren el servei militar durant els llargs anys de  la postguerra; i hem oblidat, per exemple, els qui lluitaren al front de Madrid, que de Capafonts foren uns quants. Molts homes passaren la guerra en altres fronts diferents del de la batalla de l'Ebre i no en tenim quasi cap informació. Per sort tenim un relat que el Joaquim Cerdà va escriure quan ja era gran, a finals del segle XX; i, a més, el testimoni del Victorino Gravat, que va viure la batalla de Terol; i també un petit relat del Pep Batistö que va ser al front de Madrid; i ja més personal, el que em va explicar el meu padrí, el Joan Llarg, que junt amb el seu germà Baptista també visqueren la guerra de trinxeres a la capital.

     Després de la guerra tinguérem un falangista de veritat –el Joaquim Quico–, uns quants jovenets que durant uns mesos lluïren aquest uniforme, i uns quants del POUM amb el Salvador Balanyà com a cap indiscutible, que hagueren d’exiliar-se o patiren presó franquista; i al mig una majoria, més aviat gent preocupada per la seva feina i sense filiació partidista. Val a dir que des del 1936 al 1960 aproximadament, tots els alcaldes  foren etiquetats políticament de manera indeguda, uns com d’esquerres i altres com franquistes; tots foren alcaldes i prou. 

     La primera vegada que algú em va parlar de la guerra, jo tenia quinze anys i feia el batxiller. Un cambrer que treballava per al meu oncle Joan a Badalona, i que era un republicà perseguit pel franquisme i havia viscut en pròpia pell les barbaritats del Camp de la Bota i  n'havia sortit viu per casualitat, em va parlar de tot allò i em va preguntar si sabia qui era Companys;  jo vaig respondre que no sabia de qui em parlava i ell va comentar:

     —És clar, de tot això no en diuen res els llibres que teniu per estudiar.

     No he oblidat mai les paraules d'aquell republicà, i el to dolgut amb què les va pronunciar.

     Quan ja havia acabat els meus estudis vaig començar a interessar-me per tot allò que ningú m'explicava. Pels volts de l'any 1963 vaig demanar a un company de feina de l'editorial on treballava què podia llegir per saber més coses d'aquella guerra, i em va dir:

     —Has de llegir un llibre.

     Va agafar un paper i va apuntar: La Guerra Civil Espanyola, de Paul Preston. Em va dir que el trobaria a la llibreria Les Punxes si deia que hi anava de part seva . Mel van donar després de pregar-me que no digués on l'havia comprat.

     Després d'aquell, en vaig llegir més de llibres i també vaig començar a preguntar a la gent del poble què en sabien de tot allò; a poc a poc els fets que coneixia de manera molt genèrica anaren agafant gruix i sentit.

     Les transcripcions d'aquells relats són el contingut d'aquest article. Val a dir que en general m'ho explicaren de manera sincera i ja sense gaires pors, tot i que algunes coses encara generaven temors, per exemple  les pràctiques estraperlistes, per por que encara poguessin ser causa de represàlies, i per sobre de tot les delacions que foren causa d'enemistats entre vilatans i que van perdurar mentre els afectats foren vius. De fet, els que ho visqueren sempre anaren amb la por a sobre, només la mort els n'alliberà.

     Les meves lectures sobre la Guerra Civil continuen, però fou amb Incerta Glòria, de Joan Sales, quan vaig poder entendre per primera vegada que aquella guerra no era la nostra guerra, i que els catalans que hi van lluitar ho feren per causes alienes als nostres interessos. Joan Sales va escriure el llibre a Siurana, a quatre passes de Capafonts, i personalment vaig tenir l'honor d'ajudar l'Octavi Sarsanedas a publicar-lo en una edició per al Grup del Llibre, la primera que contenia tots els textos de l'autor, ja sense cap censura.

  font

  Aquestes tres imatges, impreses sobre plaques de metall, eren a cal Tomàs, la casa de l’alcalde Tomàs Balanyà. La imatge del Sagrat Cor estava clavada a la porta d’entrada a la casa, com a moltes del poble. Les altres dues, desades en una lleixa, no es van clavar mai enlloc. Podem suposar que van ser enviades per posar-les a la porta de l’Ajuntament. La imatge del Caudillo era molt corrent, n'hi havia per tot arreu; la de José Antonio Primo de Rivera, només intitulada Profeta, és molt interessant i suggestiva. El Caudillo i el Profeta foren elevats a la mateixa categoria que el Sagrat Cor.     TESTIMONIS

     De la Cisqueta i del seu home el Pep Canya

     Amb aquestes paraules va resumir el Pep Canya com havia començat tot: "En esclatar la guerra va sortir del no-res el comitè del POUM. Els seus primers actes foren apoderar-se de l'Abadia, on instal·laren la seva seu després de cremar-ne els arxius, i tot seguit incendiaren l'església. La resta de gent va contemplar-ho tot mig d'amagat, amb molta por i sofriment."

     L'àvia de la Cisqueta, que era molt de missa, intentà salvar alguns objectes sagrats de l'església, però el Salvador Balanyà, nebot seu, li va dir:

     –Tia, no vinguis per aquí. No vull que prenguis mal.

     D'amagat, tanmateix, va recuperar la imatge d'un santcrist de metall, que passada la guerra va tornar a l'església.

     Al primer moment, la canalla era present a l'espectacle de la crema, però els pares se'ls van anar emportant discretament cap a casa, l'un darrere l'altre. El terror s'havia establert del tot i la gent s'amagà, ja que temia episodis de persecucions i morts.

     El Pep Canya va fer una reflexió sobre l'incident per aclarir que l'església es va cremar perquè van pujar els d'Alcover i incitaren els del poble a fer-ho. Els d'Alcover eren molt més exaltats que els del comitè de Capafonts; formaven un grup nombrós i organitzat que des de feia temps ja portaven rere seu moltes accions revolucionàries de gravetat. El Pep creu que foren ells els qui obligaren a fer la crema. El Pep Paleta, que es va ajuntar ràpidament al POUM, fou un dels qui participà en la crema desmuntant l'altar major per tirar-lo a la foguera que van fer a la dreta de la porta del temple i que va deixar senyals, tals com pedres esberlades, avui encara visibles.

     Sobre aquest episodi hi ha consens en explicar que, de fet, foren els d'Alcover qui començaren, i que de seguida molts homes del poble anaren a parlamentar amb ells per evitar-ho. Els digueren que ho cremarien, que no hi havia res a discutir, però els feren cas quan els argumentaren que si cremava el temple sencer, es podria incendiar tot el poble; i com a mal menor s'avingueren a fer la foguera fora.

     Després, vingueren les represàlies a particulars.

     A cal Blaió, els confiscaren les mules. Fou com un càstig que pretenia ser exemplar, perquè treien aigua de l'abeurador de l'era del rector, que llavors era una pica de pedra, i l'entraven a casa seva. La gent es queixava perquè l'aigua escassejava. L'ajuntament els havia posat una multa i no la volien pagar, i llavors els van requisar els animals. Víctimes de represàlia personal ho foren el Tomàs Tomàs i l'Enric, alcalde i jutge de pau respectivament, i simbòlicament les dues persones més significades de la dreta; els tancaren al vaixell presó del port de Tarragona. Aquest episodi va ser el més greu de tota la guerra al poble, i va marcar esdeveniments posteriors. El Salvador Balanyà, que era el cap del POUM, se'ls va emportar amb el cotxe que havien requisat qui sap on, i en passar per la riera de Maspujols coincidiren amb un dels actes més sanguinaris ocorreguts a la província. Els revolucionaris, que estaven matant a molta gent, els aturaren el cotxe i digueren al Salvador que gràcies per portar-los, perquè els executarien tot seguit, però ell s'hi va oposar, i fos com fos, els va dir que d'acord, que si els volien matar que anessin a buscar-los a la presó, però ara ell tenia l'ordre de portar-los al vaixell i que la compliria, i que si no el deixaven, faria servir la pistola. Els va salvar la vida i aquest episodi fou cabdal per evitar penes majors a l'arribada del franquisme i també perquè, momentàniament, al poble no es va atiar la flamarada d'odis que en aquells dies hi hagué a altres llocs.

     Aquell estiu moltes cases del poble foren turmentades amb actes de diferent mena: espoliació de béns, persecució, extorsions... Per exemple, enviaven l’agutzil a una casa per dir-los que a tal hora deixessin dos sacs de trumfos a la vora de la carretera, o que venien a buscar oli i vi, etc. Molts episodis que sempre vam sentir explicar a mitges perquè ningú no volia remoure massa les consciències. El silenci que s’instal·là a la postguerra i que va durar més de quaranta anys tenia l’origen en coses com aquesta que acabem d’explicar. Fou una experiència de malviure pels records terribles i per la por, molta por.

     La situació durà uns mesos, fins que el Pep Batistó, l’Alfredo de cal Blaió i uns quants més, es posaren al davant d’una protesta per enderrocar el POUM i foragitar-ho de l’Ajuntament. Amb un nombrós grup de vilatans que els recolzaven, protagonitzaren l’episodi de l’enfrontament a Casa de la Vila. Entraren a la sala de reunions i comminaren els revolucionaris a abandonar-lo amb l’argument que eren més i guanyarien emprant la força. Al carrer hi hagué discussions i es digueren procacitats que val més no repetir. Dins la sala, el Salvador Balanyà va agafar el bastó de comandament i el va partir en dos bocins que va llençar enrabiat contra els amotinats; sabem que va anar a parar per pura casualitat al cap del Pep del Pere Fortet, un petit detall.

     Els revolucionaris cediren, els donaren el segell de goma, l’eina considerada com la més valuosa per a exercir el poder. La sang no va fer acte de presència i les raons s’imposaren. Al poble s’inicià una etapa tensa, però sense incidents notables.

     Els revoltats ràpidament baixaren a Reus i, els del Partit Socialista Unificat de Catalunya –el PANSUC que deien llavors i que eren els qui manaven en aquell moment– els prometeren i els donaren suport. Quan arribaren al poble, es va fer una votació per elegir el nou consistori, que durà fins a l’arribada dels nacionals; hi havia hagut alguns canvis, perquè molts dels qui ostentaven càrrecs foren cridats per anar a la guerra.

     Ells deien que s’havien fet socialistes –és el que avui encara diuen el Pep i la Cisqueta–, i queden molt sorpresos quan els dic que en realitat els del PSUC eren comunistes. El Cisco Quico fill, quan li vaig fer el mateix aclariment es va enfadar molt amb mi i em va dir:

     –Comunistes, naltros? Va home va, no n’hem sigut mai de comunistes!

     Enderrocat el POUM, fou nomenat alcalde el Pep Batistó; després, el Joan Ferrer i finalment el Pere Roc, fins que va acabar la guerra.

     El Joan Dineral fou nomenat president del sindicat popular, càrrec que només li causà molts maldecaps, ja que en arribar els franquistes, fou maltractat i empresonat. El Pep Canya ho feia evident amb la següent frase:

     –A un home que no era res de partits, que estava bé amb tothom i que només es va sacrificar per al poble, aquest càrrec li va ser causa de passar un mal trago que li afeblí la salut.

     Quan entraren els nacionals, s’esdevingué el trist episodi de la delació de molta gent del poble per part del Mano. El Joan Ferrer, el Joaquim del Cisco Llarg, el Joaquim de la Marcel·lina, el Joan Dineral, l’alcalde Joaquimet, que ho havia sigut feia ja uns quants anys, i d’altres, una gent que mai no s’havia embolicat amb política, foren maltractats i represaliats pels franquistes.

     L’Enric, que fou alcalde a l’arribada dels franquistes, baixà ràpidament a Valls a veure l’amic que l’havia promogut al càrrec –el Quimet de la Molla, d'ideologia tradicionalista– i li demanà ajut per desmentir que els empresonats fossin d’esquerres. De seguida els alliberaren i tornaren al poble; menys el Joan Dineral, que va continuar un temps a la presó pel fet de tenir un expedient que venia de Madrid.

     Els del POUM reberen d’entrada greus maltractaments corporals i van passar alguns anys a la presó. Els més significats havien fugit a França i romangueren exiliats de per vida. El fet sorprenent fou que, en un primer moment, per culpa d’una delació que encara avui ningú no comprèn, molts dels empresonats fossin, diguem-ne, de dretes.

     Quan s’apropava el front, tothom marxava del poble per amagar-se a les coves. El Pep Canya recorda que els seus pares no es mogueren mai de casa i foren dels pocs que es quedaren al poble.

     La Cisqueta explica que els seus avis havien portat les mestres del poble a casa seva. Es tractava de la dona i de la germana del Cisquet. A elles dues les van portar a la cova de la Nina, a les Costes d’en Guàrdia, i més tard, ells també hi anaren dos dies, per bé que molt aviat van marxar definitivament a una altra balma, també a les Costes d’en Guàrdia, que el seu pare havia condicionat tancant-la amb una paret de pedra.

     Quan marxaren a les coves, a casa seva s’hi instal·laren un grup de soldats especialistes en la guerra antigàs; aquests militars, que els havia enviat la Dolors de cal Pepito de Prades, recomanaren abandonar el poble pel perill que representaven els bombardejos i la proximitat del front.

     l pare de la Cisqueta, que s’havia escapat del front, llavors estava amagat amb altres companys de Prades, també fugitius, en una cova del Morral de la Devesa, molt difícil de trobar, on tots estaven molt segurs. Per als de Prades, continuar a Capafonts era perillós, pel fet d’estar el front tocant al poble. La mare de la Cisqueta feia menjar per a tots i els el portava d’amagat, però un dia va haver de dir on anava als soldats que tenia a casa, tot confiant que no dirien res, i així fou; a més, el qui els manava li va donar una ampolla de conyac perquè els refugiats a la cova es fessin passar el fred. També l’ajudaren a amagar la màquina de cosir i les coses de més valor perquè quan passés el front no les hi robessin.

     Durant uns dies, la situació de casa seva, va ser: el pare, amagat a una cova; a casa, soldats republicans; i la resta de la família i amics en dues coves a les Costes d’en Guàrdia.

     En una anada de sa mare a la cova del pare per portar menjar, la Cisqueta la va acompanyar; sortiren de les Costes d’en Guàrdia i, mentre travessaven la vall per arribar al Bosc de la Vila, les bales xiulaven contínuament per damunt dels seus caps i van passar molta por.

      Explica el Pep que el front no va ser gaire temps dalt de la muntanya, a Prades, perquè els nacionals avançaven per l’Espluga i pel Camp i els de dalt corrien el perill de quedar encerclats i aïllats.

     Algunes famílies no van marxar del poble quan tothom anà a les coves, entre elles cal Canya i Cal Pocurull.

     Al poble hi havia una consigna per assabentar-se de quan entraven els nacionals: encendre una foguera dalt del Picorandan. Quan la gent la va veure, els nacionals ja eren al coll baixant cap a Capafonts, i la plana major dels republicans encara estava al mas de Fortet. Era l’última hora del dia i el padrí de la Cisqueta s’adonà de la foguera; llavors agafà la llanterna d’oli i va sortir de la cova cap al poble. A l’estona comprengueren el perill que comportava aquell recorregut de nit amb un llum a la mà. Sortosament, no li va passar res. Quan va arribar a casa, la va trobar buida. La brigada dels del gas ja havia marxat, la taula era parada amb les copes mig plenes del vi ranci de la bota del racó que va quedar buida. També havien desaparegut tots els conills.

     Els dies del pas del front hi havia molts soldats que vivien a les cases del poble i agafaven tot el que trobaven, cremaven el que tenien a mà per fer foc; i quan van marxar es van emportar tot el que els podia ser útil. No va quedar ni res de menjar i es van perdre moltes pertinences guardades de feia segles; per acabar-ho d’adobar, la gent del poble va anar arreplegant tot el que trobava, i durant anys hi hagué moltes cases barallades per estris com calderes d’aram, llums, màquines de cosir..., que amb l’enrenou havien canviat de mans.

     Aquell matí, la Cisqueta i sa padrina van anar a avisar els de cal Balanyà, que eren a una cova que hi havia al seu picó. Recorda que els nebots de la padrina eren els qui s’havien significat com a dirigents del POUM. Quan van arribar al barranc de l’Obagotà, hi havia moros i es van espantar. Ràpidament, optaren per recular a fi de no trobar-se’ls. Els moros tenien mala fama. El Pep ho corrobora dient que ell com a soldat va decidir fer la retirada i fugir cap a França per por als moros. Vegis el relat personal del Pep pel que fa a la guerra a Quaderns de Capafonts núm. 23.

     L’endemà tornaren al poble i el van trobar ple de soldats que hi voltaven, però hi van ser molt poc, cosa d’un dia, perquè anaren marxant en direcció a Alcover.

  Pel que li havien explicat al Pep –que llavors anava amb un camió fugint cap a França–, el dia abans del pas del front la carretera era plena de gent que fugia. Els camions ficaven les rodes dins les cunetes per poder avançar els vehicles més lents, i la carretera va quedar desfeta de tant de trànsit com hi hagué. Les forces republicanes van volar els ponts del riu d’en Seguer, de Terrascona i del Miquelet, però els nacionals van restablir ràpidament la circulació fent uns passos de terra que travessaven el riu pel costat dels ponts; avui encara es pot veure el que van fer al costat del Pont Nou.

     Només arribar, els nacionals nomenaren alcalde l’Enric de ca la Filomena.

     L’escola va tornar a obrir amb un mestre que era un falangista de Vilanova de Prades. Els nois i les noies formaven militarment a la Plaça abans d’anar cap a l’Abadia; tots portaven boines i gorres falangistes. Com que la Cisqueta era la més gran, a la formació sobresortia molt i li feia vergonya i no volia anar a col·legi; per aquest motiu va ser eximida de formar, i s’esperava a la porta de l’Abadia estalviant-se el cant del Cara al Sol i la desfilada. Al falangista el va substituir la Sra. Maria –que era de Huesca–, i ja es van acabar les desfilades i els Cara al Sol pels carrers.

     Expliquen que acabada la guerra, la línia de cotxe la va reprendre el Miró de Valls i, passats pocs mesos, la compraren els de cal Gravat. Abans, quan la regentava el Fumeres, a cal Gravat ja tiraven pel dret i els feien la competència, perquè el seu camió sempre anava ple de gent que pujava i baixava del poble. També recorden que durant la guerra, com que no hi havia línia, anaven a Valls amb el camió de l’exèrcit que menava el Paco, marit de la Maria Banyana, amb el qual viatjaven fins al pont del riu Francolí, on els feia baixar perquè era perillós entrar a la vila amb civils que no podia transportar. El Paco pujava a dormir al poble per veure la seva dona i al matí tornava a baixar; la gent ho aprofitava per anar amb ell.

     En arribar la postguerra, a cal Gravat tenien la línia, la botiga i l’estanc, o sigui tots els serveis del poble. Coincidí amb el racionament i el pa moreno, pa tan dolent que a Capafonts només el menjaven els qui no podien pastar pel seu compte.
     Memòria de la Paquita del Plàcido

     La Paquita del Plàcido va néixer l’any 1922, per tant, durant la guerra ja era prou gran per recordar les coses que van passar sense necessitat de recórrer a relats d’altri.

     Abans de la guerra, a Capafonts no hi havia ni diaris ni res, només el cotxe de línia que pujava d’Alcover i servia de connexió amb la resta del món. El cotxe era dels Fumeres, una gent d’Alcover molt ficats en política, gent del POUM, i que en tornar-se revolucionaris van deixar de fer la línia i el poble es va quedar sense comunicació regular; fou llavors quan el Pere Romiguera, també d’Alcover, pujava dos dies a la setmana amb el seu camió, i els que tenien necessitat de baixar anaven amb ell.

     Arribada la notícia que la guerra havia començat, de moment no va passar res, es va quedar tot quiet, però aviat van pujar gent d’Alcover i, entre ells, l’home de l’Antònia del Pep de la Malena, que era milicià. Ell i els Fumeres, junt amb els del POUM del poble, van prendre el poder ocupant l’Ajuntament. En aquell moment, l’alcalde era el Tomàs i, el jutge, l’Enric; és el que ella creu, i sembla que fou així. Llavors, el Jesús de cal Jesús, l’Emilio, el Javier, el Joan Banyà..., van fer un grup per parar els peus als revolucionaris, i també homes més grans com el Pep Llarg, el Joan Fortet, l’Enric, el Joan Joaquimet –oncle de la Paquita– i molta més gent es van ajuntar perquè no passessin desgràcies.

     El dia que van cremar l’església, els del poble els van fer veure que cremar-la era molt perillós, perquè al costat hi havia cases i es podia escampar el foc, i els que representaven el poble els digueren:

     –Si heu de cremar els sants, traieu-los a la plaça.

     Els devien fer cas, perquè ho cremaren tot, però ho feren a la plaça, on van encendre una gran foguera. La Paquita recorda que ella –joveneta com era, tenia catorze anys– va anar a agafar la Mare de Déu del Carme, que era com una nina, i el Salvador Balanyà li va donar una empenta, li va prendre la imatge i li va dir:

     –Vols que t’hi tiri a tu i tot a la foguera?

     Era allà per contemplar l’esdeveniment i de seguida va venir el seu pare, també per mirar que no hi hagués cap dels seus germans, i la va fer marxar.

     Quan l’Enric i el Tomàs –els dos presoners del vaixell– tornaren al poble, es quedaren quiets a casa, sense significar-se en cap cosa pública, ja que suposadament eren dues persones de dretes enmig d’un govern d’esquerres.

     Amb els del POUM a l’Ajuntament, hi hagué un episodi al ball de La Societat que fou molt tens i podia haver acabat malament; els revolucionaris –tot i que hi ha diferents versions sembla que foren el Victorino Barrines, l’Amadeu de cal Mateu i el Salvador Balanyà– quan el ball estava molt animat s’hi presentaren vestits de milicians i armats, amb la intenció de fer-lo plegar; llavors, molts dels assistents, els que pogueren, saltaren esverats per la finestra que donava a la paret de l’església, i sobretot pels balcons. Quan els del POUM havien arribat a l’escala –la que donava accés al ball i al cafè del pis superior– va sortir dalt de tot el Pep Macià amb una pistola i els avià un tret; llavors el Joan Ferrer i el Cisco Fortet van prendre la pistola al Victorí Barrines, i els del POUM van marxar en veure la reacció violenta dels qui eren dins. S’explica que el motiu de fer tancar el ball era que els del POUM en feien un altre a l’Abadia, que devien considerar com l’únic legal.

      Durant aquells fets, regentaven La Societat el Pere Roc i la seva dona, la Serafina, que estava embarassada de la Maria, i amb tot l’aldarull es va impressionar molt i es va trobar malament. La van haver de treure pel darrere del bar cap a cal Macià, aixecant-la entre tres o quatre homes per sobre la paret dels urinaris que no tenien sostre i donaven a cal Macià.

     També recorda que al Pere del Salvador Batistó i al Joan Fortet els volgueren agafar per empresonar-los, perquè eren de la Unió Ciutadana, una mena de sometent que donava dret a tenir armes. La Malena del Plácido, la seva mare, se’n va assabentar i va avisar primer el Pere del Salvador i tot seguit va anar a cal Roc Carles –casa on havia nascut i, per tant, casa seva– on hi havia el seu germà Joan, i li va explicar el que passava i que potser s’haurien d’escapar. Les cases eren, i són encara, a tocar. I així fou, perquè més tard, a la nit, el Pere del Salvador i el Joan Fortet van saltar per la teulada de cal Roc Carles cap al celler, on van estar amagats uns dies. L’Antònia, la dona del Pere, anava a veure la Josepa, la dona del Joan, i els preparaven menjar, que la Malena posava dins d’un paner que tapava amb roba neta, i els ho portava; ben aviat, però, van canviar d’amagatall, l’un al mas del Dineral i l’altre al mas de Fortet. Quan els del POUM foren foragitats de l’Ajuntament, tornaren a casa.

      Durant la guerra va funcionar el sindicat socialista, que tingué el seu local a la nau de l’església. Fou llavors quan el poble va demanar a l'oncle de la Paquita, el Joan Dineral, que en fos el president. El pare i el germà del Joan li digueren que no ho acceptés, però ell no els va fer cas. Fou president mentre va durar el sindicat i en entrar els franquistes el posaren a la presó.

     A la Cooperativa s’hi portava part de les collites, especialment les de blat, patates, fesols..., i a l’hora de sembrar els venien llavors i adob. En concret recorda que el seu oncle Pep tenia molt de sembrat, a Prades, al mas del Dineral i al Pagès, i va entregar bastant blat de la collita; quan al temps de la sembra va anar a buscar l’adob, li’n donaren més que a d’altres que tenien més terrers, i aquests es van queixar; però llavors fou quan els feren veure que la quantitat d’adob que es donava, el cupo, era proporcional als quilos de blat que s’havien declarat, cosa que demostra que la gent no tenia massa clar això del cooperativisme.

     La Cooperativa repartia alguns aliments bàsics: pa, llenties, guixes... i llaunes de carn que no volia ningú perquè la carn enllaunada era considerada una menja poc sana.

     En aquesta època, a Capafonts, hi hagué alguns militars: a cal Rafelet, guàrdies d’assalt, i a cal Blaió, uns soldats que en tot moment es van portar bé amb la gent del poble, cosa que no va impedir que es fes popular aquesta petita mostra satírica:

     Al entrar en Capafonts
     lo primero que se ve
      unos cuantos enchufados
      al carrer del Rafelet.


     Sembla que als guàrdies d’assalt se’ls retreia no estar lluitant al front i, en canvi, perseguir els desertors.

     A Prades hi havia soldats de cavalleria que baixaven a ballar els dies de festa. Mai no hi hagué problemes de relació amb aquests militars. Un dia a Prades feren una exhibició de cavalls, i la Paquita recorda que el que va guanyar el premi la volia festejar i va anar a oferir-li el premi, però ella no el va acceptar perquè ja tenia nuvi. Confessa emocionada que estava enamorada de l’Eloi de cal Tomàs que, per desgràcia, va morir a la guerra, al front del Segre, quan en encendre una cigarreta a la trinxera, la llumeta el va delatar, i un tret de l’enemic el matà allà mateix. Ho sabem perquè, quan això va passar, al seu costat hi havia el Pep Quico.

     També recorda que al poble hi va haver refugiats d’Aragó, a cal Banyà i a l’Abadia. Els de cal Banyà eren una família que havia acollit el Joan Banyà quan era al front d’Aragó, però van haver de fugir quan arribaren les tropes franquistes. A l’Abadia hi havia refugiats andalusos. El menjar per a aquesta gent, l’anaven a buscar a Juneda, on hi havia un centre per atendre els refugiats; hi anaven una vegada al mes.

     Quan el front va ser a la vora, dalt de Prades, la gent va tenir por i es refugiaren a les coves. Al poble hi havia els rojos, i dalt del Pagès, els nacionals.

     Va caure una bomba a les Farratgetes i un projectil d’artilleria a cal Roquero i a cal Barber, però ningú no va prendre mal.

     Tota la família del Plàcido, 51 persones, passaren uns vuit dies a mas del Dineral. Els projectils queien als avellaners de la vora, però no van arribar a tocar el mas. Avui els arbres tapen el mas, però llavors es veia d’una hora lluny. Els de ca l’Enquino eren a la cova que tenen a les costes d’en Guàrdia.

     Al mas del Dineral, a més dels de casa seva, hi havia: els de cal Barberà; el Xano i la seva dona, l’Antònia; els de cal Roquero; la tia de Prades –de ca l’Obis– i els de cal Pau, també de Prades. Total, 51 persones, més el matxo de cal Barberà, la mula de cal Salvador Batistó –que van portar al mas perquè no la podien tenir a la cova de les costes d’en Guàrdia, un lloc de difícil accés on eren tots–, les gallines de totes les cases, els seus bens i els de cal Roquero, el ruc del Xano i alguna altra mula. La seva mare, quan sentia els obusos, volia que s’amaguessin sota l’escala, però ella deia que no, que si tocaven el mas, llavors sí que es quedarien colgats. També n’hi havia uns altres de Prades, els de cal Serafinet, que tenien el Bar Sport, i una filla de la seva edat que es deia Paquita; a les dues, el seu pare les va amagar en un avenc de la vora del mas, perquè deia que les prendrien els moros; allà hi eren amb les seves mares, en total quatre. El pare havia fet uns empostissats per passar pels llocs difícils, perquè no caiguessin dins l’avenc, que era molt perillós, però ara no sap on és, i no el trobaria.

     El dia 12 de gener van sentir les campanes, i no sabien per a què tocaven. El seu pare va anar al poble, tot i que els projectils encara xiulaven, i va trobar els soldats nacionals que ja l’havien ocupat.

     Aleshores es van amoïnar molt pels qui encara podien entrar a les quintes i estaven amagats: a casa, el Pep Dineral; a mas de Fortet, el Cisco i el Delfí de ca l’Ermitanet, que s’havien escapat del front des de La Granadella, fugint per la Serra del Montsant. Les tres famílies es preguntaven l’una a l’altra què en sabien dels amagats, perquè tenien por i pensaven que si els descobrien els podien afusellar, però van saber que si es presentaven no els passaria res.

     El seu oncle, el Pep Dineral, havia estat amagat al mas mentre hi vivien 51 persones, però ningú no el va veure perquè hi havia una habitació a la qual només es tenia accés passant per una altra que era la dels seus pares; la gent del mas ja trobava estrany que anessin a dinar a la seva habitació; ells deien que eren molts i així no estaven tan amuntegats, però de fet era per fer companyia al Pep. Un dia el Roc de cal Roquero va avisar el seu oncle dient: “Oncle, oncle, a baix hi ha un home amagat.” L’oncle li deia: “Tu calla, tu no has vist ningú; calla, eh; no et vull sentir dir res d’això.” I no va dir mai res fins al dia que va sortir, i tota la família van estar contents de retrobar-lo, mentre el Roc deia:

     –Aquell era el Pep, eh, oncle?

     –Sí, home, sí, però tu no podies dir res.

     Tots els que havien estat amagats, es van presentar a les noves autoritats i molts, segons l'edat, van fer el servei en temps de Franco, diguem-ne que normalment.

     En acabar la guerra, la gent es va fer de la Falange, millor dit, es va obligar tothom a afiliar-s’hi. Però la Genoveva de ca l’Anton Cerdà, la Rossita de cal Roget i ella s’hi van negar; anaren a veure el capellà del poble –mossèn Ferrando– i els donà la raó argumentant que ningú no estava obligat a fer una cosa que no sentia.

     A Prades es feren grans manifestacions franquistes, i ella i altres joves del poble hi pujaven per celebrar la festa, però marxaven quan els actes eren polítics.

     Van arribar els guàrdies civils al poble i van detenir molta gent, que podem classificar en dos grups: els revolucionaris del POUM, o sigui Joaquim Balanyà, Pep Balanyà, Pere Balanyà, Joan Pu i l’Amadeu, que eren al poble en aquell moment –altres ja eren a l’exili o havien mort–, i els qui havien tingut càrrecs al poble, és a dir, Pep Batistó, Joan Ferrer, Joaquim de la Marcel·lina, Joan Dineral, Pere Roc, Joaquim del Cisco Llarg i Joan Forner.

     Els del primer grup tots foren condemnats i estigueren empresonats, sembla que com a màxim fins al 1951; els del segon grup anaren a parar uns dos mesos a la presó de La Punxa de Tarragona, i tornaren a casa a finals de setembre, excepte el Joan Dineral, que va estar detingut pel fet que havia sigut el secretari de la Cooperativa del PSUC fins al 20 de juny de 1940. El Joan Mano, el qui va fer la delació, també fou detingut del 30 de maig fins al 9 de desembre de 1939.

     Quan el seu oncle Joan encara estava empresonat, tots els altres delatats ja havien tornat al poble, perquè l’alcalde Enric havia fet expedients de bona conducta, però el del Joan no fou acceptat. L’Enric va plegar molt aviat, i el nou alcalde fou el Pep Toni que, potser per por, no va donar curs a un altre expedient que havia preparat un prestigiós advocat de Tarragona que es deia Mullerat, diputat en Corts i, per tant, un home molt influent; però el secretari de Capafonts, falangista sectari d’Ulldemolins, li deia a l’alcalde que no fes res perquè el Joan era un roig indesitjable. Finalment, l’advocat va escriure una carta personal a l’alcalde de Capafonts i, a cuitacorrents, tant el secretari com l’alcalde s’espantaren i van posar el segell i la firma a l’expedient. El Pep, oncle de la Paquita i germà del Joan, agafà l’expedient, el portà ràpidament a Tarragona i concediren la llibertat al presoner. Ella recorda molt bé tot això per una anècdota curiosa que va passar quan el Joan arribà a casa. Resulta que el Pep Llarg, l’Enric, l’Enquino i el Joan Fortet eren molt amics del seu oncle, i mentre era a la presó només anaren a veure’l els dos últims, però quan arribà al poble, corregueren tots a casa seva a rebre’l. Just al moment d’arribar, el seu germà Pep li digué:

     –Mira, Joan, aquí tens els teus amics, però dels quatre només en tens dos de veritat, l’Enquino i el Fortet, perquè a la presó i al llit s’ha de veure l’amic.

     El Pep Llarg quedà dolgut, però no va dir res; en canvi, l’Enric, que era més decidit, va dir:

     –Tu sempre ens has de ser igual d’amic, si no vam venir a veure’t fou perquè no poguérem, ja que no són temps per fer-nos mal veure i tots sabem com van les coses avui.

     No feren més comentaris i quedaren amics.

     Del seu oncle Joaquim Vendrell, el Joaquimet, també recorda que l’havien empresonat, però no sabia quan. Havia sigut alcalde del poble abans de la guerra i a Tarragona li deien el sovint, perquè cada dia era allà per reclamar que s’havia de fer la carretera, i els funcionaris quan arribava avisaven: “Allà fora hi ha el sovint”. Se’n va sortir, i finalment van fer la carretera, i avui la gent del poble encara ho recorda.

     Pregunto a la Paquita si recorda què va passar amb la Societat aquells anys de convulsió i diu que de la fundació no en té record, però sí que en té dels qui la regentaren abans de la guerra: l’Antònia de ca l’Agutzil –que ja festejava amb un d’Alcover que era revolucionari d’esquerres–, el Pere Roc i la Serafina, el Pep Macià, i la Tomasa i el Joaquim Oficial. Passada la guerra, ho foren el Batiste del Salvador Batistó, els de cal Cisco Llarg, el Policarpo de cal Tomàs, i la Maria Maciana i el Mingo.

     Ja a la postguerra, un dia el seu pare, en arribar al mas que ja no era habitat, va trobar-hi quatre homes armats –armes molt noves, que el van impressionar– i li van dir que eren maquis i que volien fer estada allí, que de dia marxarien, però que a les nits dormirien al mas. Els donà carbó per a fer foc, perquè així evitarien el fum i la possibilitat que la guàrdia civil anés a veure què passava. Molt seriosament, els va fer veure que el posaven en un gran compromís, perquè el seu germà havia estat a la presó; però no ho tingueren en compte i es van quedar. En la conversa, van fer-li saber que eren madrilenys. Un altre dia, el Joaquim Cerdà anà casualment al mas a buscar una aixada i va topar amb ells; de seguida, li feren aquest advertiment: “Vostè no digui a l’amo que som aquí, perquè, si ho fa, ens veurem obligats a matar tota la seva família”. Lògicament, el Joaquim no va dir mai res fins passats molts anys, quan, en una conversa amb el Dineral, li va explicar tot. Llavors s’adonaren dels procediments que feien servir els guerrillers per assegurar el silenci dels qui els havien descobert.

     Els fills del Mano, el Joan i el Pep, durant molts anys foren perjudicats per la delació del seu pare. Per exemple, no els deixaven entrar al ball del poble perquè no eren socis de La Societat, i la Paquita explica que era amiga de la Genoveva de l’Anton Cerdà, de la Dolors de cal Pocurull i de la Maria de ca l’Enquino –totes més joves que el Joan Mano– i que es trobaven amb ell a la plaça per fer-li companyia. Tan amoïnat va quedar el Joan per culpa d’aquesta situació que va marxar del poble durant un cert temps. El Joan festejava amb l’Elvira de ca l’Ermitanet, però ella va marxar a Barcelona, on va conèixer el que fou el seu marit, i el Joan es va quedar sense xicota.

     Pocs anys més tard, la Paquita va marxar de Capafonts cap a La Selva del Camp on es va casar.     Testimoni de Joan LLarg

     El febrer de 1936 la majoria de gent del poble va votar Esquerra Republicana. La dreta, em sembla que d’Estat Català, també tenia alguns partidaris: l’oncle Enric, el Tomàs Tomàs, el Pep Toni i el Conselo eren els més significats. El meu padrí, Joan Fort, també era d’un partit conservador i catalanista, potser de la Lliga. Recordo aquests votants de la dreta perquè van ser els més perseguits després del 18 de juliol; de fet, l’oncle Enric i el Tomàs Tomàs foren empresonats al barco de Tarragona.

     Del divuit de juliol o del dinou, no sé quin dia era exactament, tinc un record molt precís d'unes imatges viscudes. Estava jugant al carrer de casa mentre la padrina –l’àvia Teresa– cosia asseguda a una cadira. La ratlla del sol era al mig del carrer –ho tinc molt present això de la ratlla del sol–, cosa que vol dir que ja devíem ser a mitja tarda; va arribar el Joan Quico i va dir: “Teresa, a Barcelona hi ha guerra”. La reacció de la padrina va ser agafar-me per la mà i refugiar-nos a casa. Jo vaig plorar perquè volia continuar jugant al carrer.

     Al poble, els més significats del POUM van ser el Salvador Balanyà, que n’era el cap, el seu pare i la seva mare i els germans Joaquim, Pep i Pere; ja fora de la família, el Victorino Barrines, l’Amadeu i el Joan Pu en formaven el nucli dur; i com a simpatitzants, també hi van ser el Pep Ponos, el Cisco de la Malena –que era l’agutzil– i el Pep Jesús. El meu cosí Jordi em va dir que el Salvador Pucurull, que era cosí dels de cal Balenyà i llavors molt jove, era dels qui creien que tot havia de ser de tots, i que per això havia participat en la cremada i destrucció dels arxius parroquials de l’abadia; no es penedia d’haver-ho fet perquè pensava que era el millor per a tots, però que passats els anys s’adonava del valor que tindrien aquells documents si no els haguessin destruït; papers on probablement hi havia la història de la gent del poble des del segle XII fins al 1936.

     La primera acció del comitè del POUM va ser cremar l’església, i tot seguit anaren a requisar la rectoria per establir-hi la seva seu. La crema de l’església va durar dos dies, perquè en el primer intent el foc es va apagar tot sol. L’endemà tragueren tots els sants, el mobiliari i el voluminós altar major per fer una foguera a la dreta de la porta del temple; l'hagué de desmuntar el Pep Paleta a cops d’escarpa. Van deixar l’interior de l’església pelat, amb les parets nues i brutes del fum. Jo no ho vaig veure, però la mare ho explicava. La padrina no en parlava mai d’aquells fets, potser perquè tenia por o potser perquè li dolien molt i ni tan sols volia que la canalla sentissin coses tan terribles, de manera que quan es parlava de la guerra, ens agafava i ens apartava de la conversa. M’adono ara que el silenci va ser quasi total entorn de les coses de la guerra.

     El comitè començà a fer un control rigorós de tots els que considerava de dretes. Van requisar-los les armes, per bé que en van quedar moltes d’amagades que sortiren quan fou necessari, i també coses de menjar. Contínuament citaven homes a declarar a Casa de la Vila. Recordo que el pare estava ben amoïnat per tot això. A més, alguns revolucionaris, generalment els de cases més humils, requisaven pel seu compte els aliments, de manera que havies d’amagar el blat i tota mena de queviures. El malestar del poble anava augmentant ràpidament, i la gent comentava que allò s’havia d’acabar. Devia ser el mes d’octubre quan va tenir lloc la revolta de tot el poble per treure el POUM de l’Ajuntament. Havien citat, entre d’altres, el padrí Joan i el pare perquè es presentessin a Casa de la Vila; el padrí Joan estava amagat al mas, on tenien un senyal de perill que consistia a posar d’una determinada manera la cortina d’una finestra. Aquell dia, però, havien decidit presentar-se perquè tothom s’havia posat d’acord per anar a l’Ajuntament i enfrontar-se als del comitè. Primer van arribar els que estaven citats, i ràpidament tota la gent, homes i dones. Al davant hi anaven l’Alfredo de cal Blaió, el Pep Batistó, el Joan Ferrer i d’altres joves, els més decidits. No sabem què va passar exactament dins l’Ajuntament, però el fet és que van espantar els del POUM i els van treure de Casa de la Vila amb l’amenaça clara que no permetrien que tornés la situació que acabaven d’abolir.

     Al carrer, les dones cridaven contra els revolucionaris i hi hagué enfrontaments verbals amb les esposes dels del POUM. La dona de l’agutzil, que vivia just davant de Casa de la Vila, va amenaçar-los que si no marxaven els llençaria pel cap l’orinal amb els pixats de tres dies, i la dona del Joan Petit, que era molt decidida, li va respondre:

     –A bruta, em guanyes, perquè jo els llenço cada dos dies.

     Ja amb el poder a les mans, els revoltats decidiren anar a Reus per exposar els fets a les autoritats i constituir legalment un nou Ajuntament.

     L’Alfredo va dir que ell es veia amb cor de conduir el cotxe del POUM, i en un tres i no res eren a la carretera amb un xofer inexpert. No havien recorregut més d’un quilòmetre quan es van estimbar. Ningú no va prendre mal; tornaren a posar el cotxe a la carretera, i l’endemà eren a Reus davant de les autoritats que governaven la ciutat, i els explicaren els fets tot demanant què havien de fer. Els digueren que s’havien d’afiliar al PSUC –per a la gent de Capafonts el Pansuc–, i que ells els donarien suport. Tot el poble es va fer comunista sense saber-ho.

     Convocaren unes eleccions per nomenar els càrrecs municipals i el nou Consistori, que amb tres alcaldes diferents va governar fins a la fi de la guerra.

     El primer alcalde del Pansuc fou el Pep Batistó, fins que hagué de marxar al front; el segon, el Joan Ferrer, que també hagué d’anar a la guerra; i l’últim, fins que van entrar els nacionals, el Pere Roc, marit de la Serafina i pare del Pere i la Maria de la Serafina. El paper moneda que es va fer a Capafonts el van firmar el Joan Ferrer i el Pere Roc. D’aquest últim Ajuntament n’eren consellers, entre d’altres, el Joaquim de la Marcel·lina, el Joaquim de l’oncle Cisco i el Joan Blai. A l’arribada dels franquistes, tots sofriren represàlies per part de la Guàrdia Civil, que els va traslladar a la caserna d’Alcover, on abans de ser empresonats reberen mals tractaments. La causa d’aquesta represàlia fou la delació als franquistes per part del Mano, l’amo de la casa del mateix nom. Mentre ells eren detinguts, l’oncle Enric i el Tomàs Tomàs sortien del vaixell presó de Tarragona, i quan arribaren al poble s’assabentaren dels fets; com que els arrestats eren de dretes, o sigui del seu bàndol, l’oncle Enric anà ràpidament a Valls, on va poder aclarir les coses, i tots tornaren de seguida al poble. El Movimiento Nacional els va concedir la “Medalla al sufrimiento por la patria”, i al Mano el portaren a la presó. La gent del poble no va perdonar mai la delació i, durant molts anys, la seva família en fou perjudicada.

     Mentre hi va haver l’Ajuntament del Pansuc, funcionà la Col·lectivitat, que era la cooperativa encarregada de repartir els aliments racionats. La seu de l’entitat era a l’església, on repartien pa i altres queviures. La Irene de cal Banyà en va ser l’encarregada i secretària. Tot es feia segons les normes del PSUC, però tot allò més aviat servia de tapadora. Tots lliuraven a la cooperativa comunista el que havien pactat entre ells, per quedar bé, i retenien a casa el que els semblava. Així el poble va estar tranquil durant aquells més de dos anys de guerra, ben lluny del desgavell i el pànic que provocaven els del POUM.

     També recordo haver sentit explicar l’intent de requisar les campanes per fer fabricar amb el seu metall material de guerra. Arribaren al poble cinc milicians d’Alcover amb l’ordre d’emportar-se-les, i els homes del poble s’hi van enfrontar per defensar-les. Fou un dia terrible, perquè l’enfrontament amenaçava d’acabar amb morts. S’evità la tragèdia després de moltes negociacions. Els milicians marxaren sense les campanes, però amb el camió ple de blat.

     L’episodi més greu de tots aquells dies de revolució fou l’empresonament de l’oncle Enric i del Tomàs Tomàs durant els primers dies de la guerra. Molts dels detinguts d’altres pobles mai no arribaren al vaixell presó del port de Tarragona, perquè foren assassinats a la riera de Maspujols. Explica el Joanet Balanyà, nebot del Salvador Balanyà que era el cap del POUM de Capafonts, que el seu oncle els va salvar la vida perquè es va resistir al seu afusellament argumentant que primer compliria amb l’ordre de lliurar-los a la presó de Tarragona. D’aquest primer gest per evitar que hi hagués sang amb gent del poble, ningú no en parlava, però segurament que tothom ho sabia i va servir per a evitar posteriors represàlies. El poble va passar tota la trifulga de la guerra amb una tranquil·litat relativa si el comparem amb d’altres de veïns, on hi hagué molts morts per part dels dos bàndols. Vint-i-dos joves, però, van morir al front; una quota molt alta per un poble tan petit.

     Després de l’ensulsiada del front d’Aragó, la carretera anava plena d’automòbils, carros, ramats de bestiar... que fugien, i també van passar restes de l’exèrcit republicà en retirada.

     Els que fugien del front deien a la gent que era perillós quedar-se al poble perquè el bombardejarien i que, per tant, el més prudent era marxar.

     Quan el front arribà a prop de Capafonts, la gent va abandonar el poble per por als bombardeigs. A casa, a cal Llarg, primer vam anar a la caseta de La Plana, i em sembla que hi vam viure com una setmana. Allà hi havia el pare i la mare, la padrina, el Salomó i l’oncle Joan amb la tia Conxita. El primer matí vam dormir a dalt, damunt de la palla de fesols.

     Recordo que el dia 1 de gener érem a La Plana. El sol va començar a entrar dins el maset. Era un dia clar, hi havia gebre. De sobte va sortir La Pava dalt de Pena Roja, metrallant-nos, i ja ens tens a tots, també el gos, l’Aligot, corrent per trobar refugi. Ens vam ajupir sota l’avellaner que hi havia al final del marge de la parada de la bassa, ja a prop del riu. El mes de gener, l’avellaner no tenia cap fulla, però allà amuntegats hi érem el pare, la mare, la padrina i jo. L’oncle, la tia i el Salomó van arribar fins a la petita cova de tosca que hi havia al Maiet, a l’altra banda del riu. L’avió va travessar la vall, passant per damunt del poble, però no deixà anar cap bomba. En dies posteriors, d’altres aparells en van aviar unes quantes; una va caure al camí d’entrada a La Plana; una altra, a la vora del riu, una mica més avall del pont; i potser una tercera, però no recordo on va explotar.

     Al poble hi caigueren alguns projectils d’artilleria: a cal Jesús, al corral de casa i a més llocs. Van fer petites destrosses.

     Després de l’ensurt del dia de Cap d’Any, el pare i l’oncle van anar a veure si trobaven una cova. Arribaren a la Cova Fosca, on ja s’havien refugiat el Ramon Taverner, la seva dona i la filla, la Paca, amb la resta de la família. Com que la cova és gran, també ens hi vam encabir nosaltres. Pocs dies després, vingueren –per recomanació dels militars que hi tenien la plana major– tots els familiars que eren al mas de Fortet; i finalment, també s’hi aixoplugaren l’oncle Enric, la tia Cisca, l’Enriqueta, l’àvia Filomena i la cabra que portaven per donar llet a ma cosina.

     Damunt del cingle de la cova hi havia un canó que va disparar algun tret, però el van treure abans que passés el front.

     Un dia que vam tornar al poble amb el pare i la mare, a casa hi vam trobar un comissari amb la seva dona; s’havien aposentat allí. Aquella nit nosaltres dormírem als nostres llits i ells al banc de la vora del foc. Recordo les lletres metàl·liques, com de plata, que aquell militar portava a l’uniforme. A casa hi havien instal·lat un punt de transmissions, potser perquè era el lloc més alt del poble. El Salomó, el meu germà i jo vam jugar molt de temps amb els telèfons i els fils que quedaren abandonats.

     A la cova hi vam estar del 2 al 15 de gener. El pare va anar al poble quasi cada dia. A casa, els militars entraven i sortien, però no tocaren pràcticament res.

     Quan vam marxar de la cova, vaig pujar fins a dalt a la carretera amb la padrina Teresa, l’oncle Joan i la tia Conxita. Passà una ambulància i l’oncle la va parar per demanar-los que ens portessin al poble. En passar pel pont, l’estructura estava partida en dos bocins que s’aguantaven al pilar del mig, fent com una teulada; recordo molt bé la imatge. Havien fet un pas de terra per la part de sota, per travessar el llit del riu, i va servir durant uns mesos fins que van reconstruir el pont. Les restes les aprofitaven les dones com a lloses per a rentar, perquè la superfície llisa del ciment els anava bé. Aquells bocins tenien un dibuix en forma de quadrícula i van ser, durant molts anys, un element associat a rentar al riu.

     Quan el comitè del POUM va començar a manar, una de les primeres coses que va fer va ser requisar les armes, no totes, perquè moltes les amagaven els seus amos i van sortir quan va fer falta. Aquestes armes requisades anaren a parar a Casa de la Vila fins que, a l’entrada dels nacionals, les tornaren a repartir. Un parell de pistoles, un Colt i una Lefaucheux no van trobar amo i quedaren allà sota l’escala de la sala on es va instal·lar la classe de la canalla, els nois, cap allà a finals dels anys quaranta. El meu cosí Jordi va decidir agafar-les com a peces antigues; primer, la de Lefaucheux, però l’endemà, quan va anar a agafar el Colt, algú que també estava a l’aguait ja se l’havia emportat.

     El retorn d’aquestes armes als seus propietaris no es va fer correctament, perquè alguns s’adonaren que les seves escopetes de caça les feien servir d’altres. Durant un temps hi va haver mala maror. El cas que recordo és el del Joan Blaió, cunyat del Victorino Barrines, que havia sigut del POUM i que estava enfadat perquè el Pep Toni havia agafat la seva escopeta i no la hi tornava. Finalment, l’oncle Enric, que era l’alcalde, el va cridar perquè tornés l’arma al seu propietari, per més roig que fos.

     Coses més greus no van passar i, per tant, la immediata postguerra fou raonablement tranquil·la, sense represàlies, però amb ressentiments que van durar molts anys.     Testimoni del Pep Fortet

     Al poble manava l’Esquerra Republicana, que tenia La Societat, el local de les dretes, com a lloc de reunió de tots els simpatitzants. La Societat era, però, una obra que venia de lluny, que recollia l’anhel de modernitat de la gent d’ordre. A les últimes eleccions, el triomf d’Esquerra Republicana havia estat aclaparador. Però els revolucionaris van agafar el poder sense respectar els últims resultats electorals.

     L’assassinat del rector de Farena va ser la primera cosa greu i, tot i que no va passar al poble, la gent va quedar molt afectada. Els qui l’havien mort pujaven pels plans i, en arribar a l’era del Rector, els va rebre el comitè amb els germans de cal Balanyà al davant. No va passar res més, però com que el comitè del poble era solidari de la mort del capellà, es va estendre la por.

     La trepa de deu o dotze que pujaren de Farena després de matar el capellà, anaven d’un poble a l’altre matant els homes que el comitè local assenyalava com de dretes o, ves a saber, com a antirevolucionaris; o perquè els devien diners o volien una finca, o per coses antigues i baralles que no s’havien acabat. Era gent de la comarca, de Montblanc, d’Alcover... qui ho sap! Eren els més exaltats.

     A Capafonts no hi va haver gent d’aquesta, i per això no hi hagué morts, i es pot dir que a la postguerra tampoc.

     Al poble, la crema de l’església va ser el primer acte revolucionari. Jo era petit encara, però recordo que el meu amic, el Guillermo Balanyà, que és sis o set anys més gran que jo, va sortir de l’església amb algun objecte sagrat per tirar-lo a la foguera, i sa tia, la Cisca de la Pepa, l’hi va agafar. Ell era jovenet i allò ho feia com una diversió. La foguera era a la porta de l’església, al costat de casa nostra, o sigui a la dreta mirant de front. El foc va fer caure bocins de pedra i encara avui es pot veure on eren; per dins del temple se sentia el soroll de les fustes i dels sants que queien per terra. Jo no hi vaig anar, dins de l’església, ni el pare tampoc, ni ningú que no fos dels revolucionaris. Tothom tenia por.

     Després de cremar l’església, quan ja havien passat uns dies, van lligar una corda a la Mare de Déu de pedra que presidia la façana i la van fer saltar. En caure a terra, es va trencar el cap, i el cos va quedar abandonat dins del temple. Ara fa uns deu anys, la imatge va ser restaurada per iniciativa de gent del poble.

     L’últim episodi de destrucció del patrimoni de l’església –que no es va arribar a consumar a causa de l’oposició del poble– va ser l’intent d’emportar-se les campanes, per part d’uns militars que van pujar amb un camió. Eren milicians que cercaven metall per fabricar armament; es dedicaven a aquesta feina i feia dos dies que s’havien emportat les de Valls, sense cap mena d’oposició per part de ningú. A Capafonts, aquest episodi va ser molt greu, perquè l’Ajuntament i la gent del poble es va enfrontar als qui portaven l’ordre d’endur-se-les.

     Aquell dia jo era amb la mare al balcó de casa que dona a la plaça. Tenia vuit anys i mig, i recordo les imatges. Hi havia un camió al peu de l’escala de l’església, amb sis o set milicians i molta gent del poble. Tinc més present la imatge dels militars, pel fet que portaven uniforme i les armes. Un era davant del motor; un altre, rere el camió; un tercer, al lloc on havia cremat la foguera; un quart, recolzat a la barana del camió, que era a tocar del pendent on avui hi ha les escales; a un cinquè no li podia veure la cara perquè era darrere d'un dels arbres que llavors hi havia a prop de l’església –n’hi havia quatre, d’arbres; un altre discutia amb els homes. Tots anaven amb el fusell a la mà, excepte aquest últim, que el portava penjat a l’esquena.

     Recordo que molts homes del poble es barallaven amb el militar. Eren a l’escala, i dins el cancell n’hi havia d’altres que jo no veia, però que també cridaven. N’hi havia més, però no puc recordar-los tots.

     Quan la discussió es va posar més violenta, la mare va tancar el balcó i em va agafar cap a dins de casa perquè no pogués veure el que passava. A l’estona, i d’amagat de la mare, vaig tornar a mirar i només vaig veure el camió, sol; no hi havia cap home.

     Al pare li vaig sentir explicar el que havia passat. Segons ell, els homes que eren allí defensant la campana, hi eren representant l’Ajuntament. L’alcalde era el Joan Ferrer. Van arribar a un pacte: a canvi de no emportar-se les campanes, els carregarien el camió de menjar. I així es va fer. Deia el pare que tot el poble estava en contra que prenguessin les campanes, fins i tot els del POUM les defensaven; de manera que tots, des dels de l’extrema esquerra fins als de la dreta, es van oposar a la confiscació. Tothom va col·laborar segons les seves possibilitats, i fins i tot el Sebastianet, un dels més pobres i humils del poble, va portar una senalla de trumfos. Els van donar el que tenien: blat, avellanes, ametlles i trumfos; i quan el camió va estar ple, se’n van anar. Abans d’arribar a un acord, hi va haver moments molt difícils. Els militars van dir que les prendrien per la força, i els del poble els van fer veure que si ho feien, cap d’ells en sortiria viu. L’oferta d’omplir el camió va sorgir dels nostres, i els del camió comprengueren que la cosa acabaria a trets i s’hi avingueren. La gent del poble també va entendre que aquells homes no podien tornar amb les mans buides; havien vingut a fer una feina i l’havien de complir. El pare també deia que a molts campanars de les comarques del voltant els havien pres les campanes i que aquí les havien salvat jugant-s’hi la vida.

     A mesura que passava els dies, anaven cridant els homes a fer el soldat. Els primers, els de la lleva del 22, i els últims, els de la del biberó. Aquesta sortida constant de joves per anar al front era la cosa més greu que passà al poble durant els anys de la guerra, ja que, apagada la flamarada del POUM, es visqué amb tranquil·litat fins a l’arribada dels nacionals.

     Es va crear el sindicat obrer, que s’instal·là dins l’església. Allí es repartia el pa i d’altres aliments. El Pep i el Joan Dineral marxaven a Reus amb el carro carregat de carbó i, de tornada, pujaven la farina i l’oli que els donaven a Reus per al sindicat. Era una feina meritòria, perquè petaven les bombes a tot arreu.

     Quan va passar el front, el pare tenia les febres. Vam anar directament al mas, fugint del poble per por als bombardeigs, però haguérem hagut d’anar directament a la cova, perquè el mas era el lloc pitjor de tots, ja que s’hi va instal·lar el comandament de les forces republicanes i, tot seguit, el van bombardejar i vam haver de marxar igualment cap a la cova.

     L’oncle Cisco estava amagat dalt dels Montllats. S’havia escapat amb el Delfí, el Pep Dineral, el Joaquim Oficial i un home d’Arbeca, del seu regiment, que era pels voltants de la Granadella, on feien trinxeres. Van pujar pel Montsant, on van perdre el Joaquim Oficial. Aquest home d’Arbeca va fer amistat amb nosaltres i, passada la guerra, pujà a treballar a casa amb el seu fill, que era molt dropo. La cosa no va anar bé i a última hora els vam vendre una mula que no van acabar de pagar mai; quedaren a deure dues mil pessetes. Jo vaig anar un parell de vegades a casa seva, però mai no en poguérem treure l’aigua clara i ho vam deixar córrer.

     Altres homes del poble també foren cridats a files. Al principi estaven al Parc Samà i des d’allí els portaren a Ulldemolins. Eren els homes més grans i els destinaven a la rereguarda. Al Joaquim del Cisco Llarg, al Joan Vellanes, al Pere del Salvador Batistó i a d’altres, els portaren al Priorat, prop de Bellmunt, també a fer trinxeres.

     Els últims dies de la guerra, abans que passés el front, vaig veure un combat entre cinc o sis avions que volaven per sobre del camí de Reus, potser per damunt de la Mussara o Vilaplana. Es podien veure les ratlles que deixaven els projectils que es disparaven; el cel quedà ple de fumeretes. Finalment, un dels avions fou abatut i vaig veure com el pilot es llançava amb paracaigudes. Devien ser els dies de la Batalla de l’Ebre, perquè arribava un brogit de bombes i de canons. Érem a l’era del Llarg i, en sentir de sobte una gran explosió, ens vam espantar i fugírem cap a casa.

     El front va ser tres dies aquí, a les muntanyes de Prades. L’oncle en feia sis que se n'havia escapat; això vol dir que si ell va tardar uns tres dies, més tres de front, va marxar just quan els nacionals havien arribat allà on eren. Primer es va amagar, junt amb el company d’Arbeca, en una coveta que és al recingle que toca a la partió amb el bosc de cal Llarg. Massa a la vora del mas era perillós, perquè hi havia molts soldats, i va pujar dalt els Montllats, a la cova del Rei, on també teníem el ramat de bens. Des de dalt van veure tot el moviment del pas del front. La mare els portava un civader amb el menjar i el deixava en un lloc convingut. Tenien una consigna i mai no els va veure ningú.

     A casa anàrem a la cova Fosca quatre o cinc dies abans del pas del front, o sigui que hi vam ser molt poc. Abans d’anar-hi, els últims a marxar del mas fórem l’oncle Ramon, la tia Antònia, la mare, el pare i jo. També hi va ser un dia o dos el cosí del pare, el Pep del Pere Fortet, a qui van prendre el carro nou de trinca, acabat d’estrenar; l'havíem amagat darrere el nostre, que ja era vell, al porxo del mas, però van apartar el vell i s’emportaren el nou. Aguantàrem fins a l’últim moment, però els militars de la plana major, que s’havien instal·lat al mas, ens aconsellaren que marxéssim; bé, quasi ens hi van obligar, perquè ells sabien que corríem molt perill si estàvem al mas. La mare, el pare i jo, cap a la cova fosca on estava tota la família; i l’oncle, la tia i els de cal Pere Fortet, a la coveta del bosc del Llarg, on ja hi havia els altres familiars, els cosins Ramon, Maria, Teresina i Juanita.

     Al mas hi caigué una bomba a pocs metres de la paret del molí. Quan marxàvem cap a la cova es ponia el sol, i a la parada que hi havia entre el mas i el roure hi vaig veure una trinxera i uns canons que apuntaven cap al coll. Dalt del coll Roig n’hi havia un d’antiaeri i, damunt de la cova, un altre que va disparar alguns trets.

     Recordo que quan marxàrem, la mare portava al coll el meu germà Jordi, que tenia sis mesos, i jo trescava al darrere. En arribar al serret del Fumat –allò estava tot ple de fils de telèfon–, la mare es va enganxar amb un d’aquells fils i tots dos van rodolar pendent avall, per la vora del cingle i, miraculosament, no els va passar res. Veure Quaderns de Capafonts número 5.

     La plana major va estar quatre o cinc dies al mas. Nosaltres, a la cova, també quatre o cinc fins que vam tornar a la casa del poble. Per cert, l’oncle Josep i jo vam ser els últims a marxar del poble per anar a la cova. La casa la vam trobar aparentment bé, però una caixeta amb els papers de la família que el pare havia colgat de llenya a la vora del foc –papers antics on segurament hi havia escrita part de la història de la família– els havien cremat per fer foc i escalfar-se. A la resta de la casa no hi quedava quasi res. Hi faltaven la màquina de cosir, la caldera i algun altre estri que anaren a parar a mans de gent del poble. Aquestes coses que van canviar de casa durant aquells dies, foren causa de baralles i trencaments d’amistats que duraren tota la postguerra.

     Un soldat republicà dels que voltaven pel mas va donar a la mare, què portava el Jordi al coll, un pot de llet suïssa. Li va dir que li donés la llet, que l’hi aniria bé.

     Mentre érem a la cova, volaren el pont del Miquelet, i la tia Antònia, la germana del pare, que estava rentant roba al barranquet de davant la cova, va caure a terra de la bafarada que baixà barranc avall. El mateix dia havien volat els ponts del riu d’en Seguer i de Terrascona. Per poder travessar el de Terrascona, una mica més amunt del que havien volat, en van fer un de fusta amb un pas per sobre de les parades de la font del Rafelet; i al del riu, un camí pel costat que passava ran de l’aigua.

     Quan van entrar al poble, els nacionals baixaven en grups carretera avall, tot es va omplir de soldats. Va ser quan el padrí Cisco va prendre als moros cinc o sis ovelles d’un ramat que portaven per la carretera, sense que s’adonessin de res; i va dir, i era així, que aquell ramat l’havien robat d’algú, i que si ell hagués pogut els hauria pres totes les ovelles. De fet, per la carretera hi havia un moviment molt gran de gent amb animals, carros, cotxes...

     Durant els dies de la cova, l’oncle Joan, el germà de la mare, era per dalt de la carretera mirant el moviment de la gent que fugia dels franquistes, i va trobar dos amics de Barcelona; un era metge i al vespre els va fer baixar fins a la cova i allí parlaren i explicaren que pensaven arribar a Barcelona on tenien previst embarcar per marxar cap als Estats Units, i junt amb la seva dona, la tia Conxita, el convidaren a fugir amb ells. La padrina se n’adonà, perquè ja tenien els paquets fets; els altres no ens havíem assabentat de res, però ella va vigilar el seu fill i no els deixà marxar. Tot això m’ho explicava el mateix oncle uns anys més tard. Deia que haurien fugit d’amagat, sense dir res a ningú, només haurien deixat un escrit; però, davant dels precs de la mare, no va tenir valor per portar-li la contrària i causar-li una gran pena. Recordo que aquests dos xicots soparen a la cova amb tots els qui érem allí.

     L’oncle també tenia uns amics a Ulldemolins, que s’havien significat molt com a militants d’esquerres. A un el van matar els del poble quan ja es lliurava la batalla de l’Ebre, i els altres es van escapar. Un emigrà als Estats Units i ja sempre es va quedar allà. Es coneixien de quan havien anat a Amèrica amb el Rossendo de cal Cerdà i l’oncle Batiste; tots havien voltat per Cuba, Panamà i Veneçuela, i el d’Ulldemolins ja s’havia establert als Estats Units. Passada la guerra, pels volts de l’any 52-53, va venir a Barcelona i animà l’oncle i la tia Conxita a emigrar on era ell, als Estats Units; però ja eren grans i no es van moure.

     En arribar al mas, després de marxar de la cova, ho vam trobar tot fet un desastre: plomes de gallina, ametlles, avellanes, merda..., tot escampat i brut. A casa, al poble, encara pitjor, tot remenat. El primer record és el dels soldats.

     Al poble, el primer que van fer va ser dir una missa a l’era del Rector; van posar l’altar a la paret de cal Marino i tota l’era estava plena de soldats, militars i gent del poble.

     Amb Franco arribà el temps de misèria. Nomenaren alcalde l’oncle Enric, que acabava de sortir del vaixell de Tarragona.

     El pare havia sigut secretari de La Societat, que va funcionar fins i tot en temps dels nacionals, amb l’Antònia de l’agutzil de cambrera. Després passà a ser propietat de cal Macià, que l'arrendaren, i la Societat es va dissoldre sense cap acte legal.

     Quan els del POUM eren a l’abadia, la canalla es barallava a cops de roc contra les dues seus; la majoria contra l’abadia, i els fills dels del POUM contra La Societat. Fins i tot vam fer una trinxera de pedres; però, passada la guerra, ja no distingíem ningú entre dretes i esquerres. Els grans també van posar pau i ràpidament desaparegueren els sentiments d’enfrontament, potser perquè els més significats eren a la presó o havien hagut d'emigrar. Recordo que el Joan Ferrer –exalcalde– i d’altres homes estigueren a la presó perquè hi va haver una delació, però l’oncle Enric ho va arreglar i aviat tornaren a casa. No hi havia morts pel mig i això ajudà que arribés la pau al poble; el que no es va poder aturar va ser la gana i la misèria per a alguns, els més pobres.

     A la primera missa que es va fer a l’església, vam ser escolans el Pere Roc i jo. No en sabíem res de fer d’escolà, però hi havia dos o tres capellans i van fer com una missa solemne dins l’església pelada i cremada, només escombrada. No hi havia res, les parets despullades. També hi havia la guàrdia civil uniformada, com si fos una festa.

     Durant la postguerra, a casa no ens va faltar res. Fèiem l’oli al molí, i el pa a casa. La guàrdia civil passava a buscar sacs de trumfos i mai no ens van fer cap observació; feien els ulls grossos. El Pep Cerdà, un dia, anava amb el carro carregat de pataques per vendre-les a Valls, i un guàrdia civil el va denunciar. El caporal va tenir molts mals de cap perquè allò no prosperés, per salvar la pau que hi havia al poble entre ells i els pagesos. Els maquis també van treure el nas pel poble i demanaven menjar per les cases. Va ser un moment difícil; però, entre tots, la gent, els guàrdies civils i els maquis, es va procurar que mai no es trobessin els uns amb els altres, i així s’evità qualsevol enfrontament. Els guàrdies civils guanyaven 30 pessetes al mes i, sense el menjar que els donava la gent, haurien passat gana.

     Naltros, quan érem a Reus estudiant, també n’hauríem passat de gana si el pare i l’oncle Josep no haguessin baixat menjar amb el carro. Eren sis boques joves les que tenia la tia Antònia per alimentar. Dins els sarrions de carbó que portava el carro, hi anaven amagats el pa, l’oli, els fesols, la cansalada, les botifarres...

     Un noi jove d’Ulldemolins, el Pagès, tenia un càrrec a la Falange i l’oncle Josep el coneixia molt; gràcies a ell, els sacs de trumfos, amagats dins dels sarrions de carbó, arribaven a casa de la tia, a La Pobleta. Avui, quan el Pagès veu algú de Capafonts, encara m’envia records. Va ser el president del F.C. Ulldemolins i vam fer coneixença. Durant la guerra, els de l’esquerra havien mort el seu pare i, fos com fos, amb aquell càrrec era l’amo d’Ulldemolins. Quan anàvem amb el carro carregat cap a La Pobleta, avui Bellaguarda, ell deia a l’oncle: “Passeu per Ulldemolins de tres a cinc”. I la guàrdia civil era al bar o tenia ordres de no molestar. Així podien vendre d’estraperlo els fesols i les pataques i comprar oli. Bona part de tot això feia cap a Reus, on les sis boques consumien les truites de deu ous com si res. Amb tot, jo no acabava la gana i ho vaig dir a la mare. De resultes de la queixa, quan sortia de col·legi anava a cal Burguet, un conegut de l’Aixàvega que vivia a Reus, a buscar llet. Mentre tornava a casa, ja me’n bevia la meitat, però la gana no l’acabava, era com una fixació. La bona llet va durar vuit dies, però a partir de llavors jo en recollia un litre que era meitat aigua i meitat llet. Allò no alimentava res. La mare em va dir que ho deixés córrer perquè l’aigualiment de la llet no es podia controlar.

     Pujàvem i baixàvem amb el cotxe de línia i també amb el carro. Però recordo haver anat a Reus més de dues vegades amb l’oncle Josep i el carro carregat amb 30 quintars de castanyes i... cap a l’hostal del Simonet al raval de Santa Anna, que fa pujada i on les mules havien d’estirar molt per arribar-hi. També recordo haver anat a Valls amb el pare, carregats de carbó.

     Quan visquérem a Barcelona, el menjar ja era més abundant; l’oncle tenia una tenda de verdures vora el mercat de Santa Caterina i a nosaltres no ens faltava res, però veia com la gent arreplegava els tronxos de col i les restes de verdura que llençàvem a les escombraries. Els dissabtes no teníem escola, i jo i el Joan ens posàvem un a cada costat de la porta de la botiga a vigilar que ningú no pispés cap taronja ni res; la gana no atura ningú. Al costat de la nostra tenda hi havia una merceria; tenien una noia de la meva edat i jo agafava taronges d’amagat per donar-les-hi, perquè veia que passava gana; ens vam agafar afecte. El seu pare es va enamorar de mi; era ja un home gran i agraïa els meus sentiments. Quantes vegades he pensat “què se’n deu haver fet d’aquella noia i d’aquella família”. Si viu, ha de tenir la meva edat.

     Era l’any 1954 i em vaig comprar una moto. Conduint-la em vaig adonar que per fi s’havia acabat la guerra.

  font

  Cèdula de racionament dels primers anys de la postguerra, popularment coneguda com La cartilla.
  font

  Bitllet d'una pesseta posat en circulació per l'Ajuntament de Capafonts durant la Guerra Civil. Es van fer nou emissions amb valors d'1, 0,50 i 0,25 pessetes amb un import total de 1.750 pessetes.     Coses que va explicar el Pep Batistó al seu fill Josep Maria

     Li va explicar que quan hi havia els del POUM, un dia arribà a casa i va saber que el seu pare estava detingut a Casa de la Vila i que volien requisar-los el blat; ell anà a treure’l i els digué que el blat ja els el donaria ell; però no es van atrevir a tornar-lo a reclamar. Al Pep Llarg li requisaren una carretada de trumfos que tenia a La Plana, i els hi van fer descarregar a la vora de la carretera.

     El Joaquim Cerdà, el Joan Ferrer i l’Alfredo, seguits per molta gent del poble, van ser els qui es van enfrontar a Casa de la Vila amb els del comitè, per fer-los fora. Ell i l’Alfredo de cal Blaió es van quedar dins la Casa de la Vila i, una vegada ja fora els del POUM, decidiren anar a Reus a veure els del PSUC.

     Abans hi havia hagut l’episodi de violència a la sala del ball de La Societat. En ple sarau, van arribar els del comitè, amb les pistoles a la mà, per fer-los plegar. El Joan Ferrer i un altre, que no recordava, els agafaren les armes i els van fer fora. Fou el primer avís que els del poble, els de La Societat, no tolerarien més accions arbitràries. El dia que els van treure de l’Ajuntament, l’Alfredo es quedà sol darrere la taula, amb la pistola a la mà. “I si tornen, què faràs?”, van dir-li els altres. Ell respongué: “Els mataré”. El Pep Blaió, que escolta el relat, confirma que el seu germà era molt valent i agosarat.

     Explica el Josep Maria que el seu pare li havia dit que els del POUM demanaren auxili als seus, per tornar a reconquerir l’Ajuntament i que, un dia, pujaren acompanyats d’uns guàrdies d’assalt, i els de Capafonts se’n van assabentar. Llavors, el seu pare, el Joaquim Cerdà, i tota la colla que els havia fet fora, anaren allà al tomb del Pont de Terrascona, o sigui el tomb que hi ha entre els dos ponts, i van posar dalt de la timba cinc o sis carretades de pedres a punt d’espenar, i en passar el cotxe les aviaren i els van mig esclafar el vehicle, però pogueren girar cua i no tornaren mai més.

     Segons el Josep Maria, la presa de possessió del comitè i la crema de l’església tingueren lloc abans de la guerra, però ara sabem que la crema fou immediatament després del 18 de juliol, i els fets de l’Ajuntament s’esdevingueren passats uns mesos. La gent del poble no té massa clara la cronologia dels fets, i passa el mateix amb l’empresonament al vaixell de Tarragona del Tomàs Tomàs i l’Enric, perquè no sabíem si havia sigut abans o durant la guerra. Ara ja sabem que va ser uns dies després dels fets de juliol.

     També explicava que a mesura que passava el temps, tots els joves del poble havien de marxar al front, els del POUM també. El pare d’en Josep Maria va anar primer al front d’Extremadura i després a Madrid, fins que s’acabà la guerra. Al front de Madrid també hi van ser el Pep Blaió i el Joan i el Batista Llargs. De la batalla de Madrid en recorda que eren dins el Palau Reial i que l’interior va quedar destrossat. Tenia molt present la imatge d’aquells miralls tan grans, trencant-se. Fou una lluita llarga i aferrissada.

     En acabar la guerra, tornà a Capafonts i en arribar, tan bon punt va entrar a casa, el Jaume d’Ulldemolins –secretari falangista de l’Ajuntament– es va presentar per emportar-se’l, però ell li va dir que es lliuraria tot sol, perquè primer volia dormir i estar amb la família. Es devia expressar d’una manera molt convincent, perquè el secretari no va insistir i marxà.

     Detingut, va ser a la presó de la Punxa de Tarragona, fins que li feren els avals i pogué tornar a Capafonts el setembre de 1939.

     Abans de la guerra, ja estava fent el servei a Barcelona i li va tocar viure els fets d’octubre, quan en Companys va ser detingut. Acabat el servei reglamentari –ell era de la lleva del 33– va tornar a casa fins que el 1936 va haver d’anar a la guerra.
     Records del Pep Blaió

     En esclatar la guerra, el Pep tenia nou anys, i als catorze va quedar orfe de pare. Recorda que entre tots els del poble, menys alguns dels d’esquerres que ja dona per descomptat que no hi participaven, van edificar La Societat al pati de cal Macià, al carrer Nou i tocant a l’església.

     La Societat es va fer perquè cal Xep va anar de mal borràs; es va morir l’oncle del Pep, que era el cap de casa, i la tia –la vídua– va marxar cap a Reus. A cal Xep es feia el ball a la sala de baix, però mentre els paletes refeien el pilar, la casa es va espenar. Això passava uns dies abans de la festa major i aquell any no la celebraren fins que la casa no estigué refeta. Foren els pares del Pep els qui van tornar a aixecar-la, i quasi tot el poble els ajudà. Va ser llavors quan la seva tia marxà a Reus i els del poble decidiren fer el local de La Societat. El Pep Macià va construir la casa, i els socis hi van posar el mobiliari. Passada la guerra, el Mingo i la Maria Maciana acabaren d’edificar el solar que quedava entre ca l’Enquino i La Societat.

     L’enfrontament de cal Balanyà amb el poble venia de lluny; el pare del Salvador, el que va ser cap del comitè, ja havia mantingut plets constants amb moltes cases. I les baralles amb els de dretes –que no eren ben bé dretes, perquè votaven Esquerra Republicana– venien de molt més lluny, amb moltes qüestions d’interessos pel mig. Quan els fets del 36, el comitè va ocupar l’abadia i ràpidament va córrer la brama que havien agafat el testament de cal Ros per quedar-se amb el patrimoni de la que era considerada la casa més rica del poble. Cal Ros i cal Balanyà eren família, de manera que era un exemple de baralla entre familiars, però tot plegat és impossible d’explicar-ho amb detall.

     Quan allò del comitè, l’Amadeu, el Joan Pu i el Victorino Barrines es van ajuntar amb els de cal Balanyà, i es van incorporar al grup dels revolucionaris. L’agutzil –el Cisco de la Malena–, com que no va deixar el càrrec, es va trobar que també anava amb els del POUM, però va ser per aquesta raó.

     Quan el poble va prendre el poder als del POUM, el seu germà, l’Alfredo, va fer de secretari. Era cap a final d’any de 1936.

     El Pep Paleta va arribar a Capafonts perquè el pare del Pep l’havia conegut a Montblanc. En demanar-li si trobaria feina al poble, va preguntar-li d'on era; el Pep Paleta va dir que de Reus, i el pare va argumentar que li seria difícil treballar a Capafonts, perquè a baix estaven acostumats a fer hores i al poble es treballava sense horari. De totes maneres, pujà a treballar. Va arribar amb una bicicleta i es quedà al poble fins que, després d’ajuntar-se amb els del POUM, hagué de marxar al front.

     El Pep Batistó i el seu germà Alfredo van ser els que més s’enfrontaren als del comitè. També el Joan Ferrer i els de cal Dineral.

     El seu germà, l’Alfredo, va morir a l’hospital mentre feia de soldat en temps de guerra. Era al front d’Aragó, i el portaren a Barcelona on va morir per culpa de les ferides al braç.

     A l’arribada dels nacionals, volien que el seu pare fos alcalde, però ho refusà, i nomenaren primer l’Enric –que només ho va ser poc temps– i després el Pep Toni.
  font
  font

  Carta de l'Alfred de cal Blaió, enviada a la família des de Zaidí de Cinca el setembre del 1937.     Narració del Victorino Gravat

     Devia ser l’any 1936 quan van cridar-lo per fer el servei militar i anar a la guerra. Com que tenia permís de conduir de classe especial, el van destinar al cos de trànsit a Madrid. Allí va fer unes pràctiques i, una vegada acabada la instrucció, el van enviar a Castelló de la Plana.

     Un dia, mentre era al cine i per la pantalla van posar un avís per a tots els aprovats a l’Escola d’Automobilisme amb l’ordre que es presentessin immediatament a les casernes. Va tenir el temps just per agafar la roba i els quatre estris personals abans de sortir cap a Terol, on els dos bàndols lliuraven una forta batalla. Hi arribà quan, després de conquerir-lo, els republicans l’havien tornat a perdre.

     En ple desgavell, durant la retirada de les forces lleials al govern, el primer servei que li van adjudicar va ser conduir un camió carregat de bombes de mà. Sortí cap al seu destí, però aviat s’adonà que tots anaven sense control. Seguí carretera avall i un obús va caure a la vora del camió. L’explosió el va deixar mig colgat de terra, amb el vehicle inservible i sense possibilitat de continuar. Miraculosament, la càrrega no explotà. Abandonà el camió i fugí caminant d’un lloc tan perillós, junt amb molts altres soldats també perduts, que només portaven la manta i el fusell. Un coronel de carrabiners els va interceptar per impedir la seva retirada en direcció a Castelló. Quedaren allà, escampats per les vores de la carretera. Tot estava nevat i feia molt de fred. Per sort, va veure un corral de bens i es ficà a dins, enmig del bestiar, i amb la calor dels animals li marxà el fred del cos i també va poder eixugar la roba. Passades unes hores, sentí algú que demanava un xofer. Encara dins del corral, va pensar que conduir un vehicle potser podia ser una bona oportunitat per sortir d’aquell lloc, i es presentà al tinent coronel que demanava el conductor. El militar li va ordenar que portés un camió fins a la Puebla de Valverde, que era a uns set o vuit quilòmetres de Terol, i també li digué que no permetés que ningú pugés al vehicle. Engegà el camió i enfilà la carretera cap al seu destí, però quan havia fet uns pocs quilòmetres, ja portava el camió ple de soldats. En arribar al primer poble es va aturar perquè tenia molta gana i volia alguna cosa per a menjar. Van guiar-lo cap a intendència i allí amb pa i bacallà va treure el ventre de pena. Tornà a peu fins a la plaça on havia estacionat el camió i ja no el veié perquè l’havien robat. Tornava a estar sol, sense vehicle, sense destí i sense cap ordre per a complir. L’únic document que portava era la llista d’embarcament, on constava que anava destinat a l’Escola de Trànsit de Madrid, del segon cos de l’exèrcit. Caminava per la carretera on per fi topà amb un camió i un xofer que li va donar permís per pujar al vehicle, tot avisant-lo que anava en direcció a Castelló. Ell li va contestar que tant li feia, que volia anar a Madrid, però que era igual, que el portés a Castelló; i va marxar cap a aquella ciutat.

     Després d'un recorregut d'uns tres quilòmetres, van topar amb una columna de soldats –d’en Líster o potser d'en Campesino, diu ell– que anaven en direcció contrària. Tots armats amb les baionetes posades als fusells, preparats per entrar en combat. Els van ordenar que fessin mitja volta cap a Terol. Ell va pensar que recular era mala cosa, de manera que baixà del camió i anà cercant fins que va trobar-ne un altre que el portà fins a la gasolinera de Sogorb, on va coincidir amb el xofer d’un automòbil, a qui ja feia temps, en una ocasió havia ajudat a engegar el vehicle. Era un tinent, i en presentar-se li digué:

     –Perdone, ¿me conoce?

     –Sí, claro, tú eres el que logró poner mi coche en marcha en Teruel. Pero, ¿qué haces por aquí?


     Llavors ell li va ensenyar la llista d’embarcament amb destinació a Madrid, tot manifestant-li, però, que primer volia anar fins a casa seva a buscar roba i menjar. El tinent va preguntar on era casa seva. En respondre que era de Capafonts, el tinent va voler saber on era aquest poble, i ell li digué que a prop de Reus.

     –Pues mira, yo voy destino Verdú y he de pasar por Reus, así que si quieres, vente conmigo.

     I llavors va obrir-li la porta per demanar-li que conduís ell, perquè sospitava que ho faria millor.

     gafà el volant i feren el trajecte d’una tirada fins a la plaça de la Sang, de Reus, només amb una parada per posar gasolina.

     En aquesta plaça hi vivien parents seus, però resultà que no hi eren. El tinent volia portar-lo a Capafonts, però ell li digué que es quedaria a Reus on tenia molts coneguts, i que ja s’espavilaria.

     Va indicar-li el trajecte cap a Montblanc i li va dir que des d’allí ja seria fàcil arribar a Verdú. El tinent insistí a acompanyar-lo, però finalment el va convèncer que anés directe a Verdú, ja que passant per Capafonts faria molta volta i, a més, per carreteres dolentes.

     Anà a dormir a casa la Teresa de la tia Cutxona, i l’endemà va poder arribar a Alcover i des d’allí a peu fins al poble, a casa seva.

     Quan ja feia una setmana que era a Capafonts, estava al bar i vingué a buscar-lo la Maria de cal Vellanes per dir-li que el seu germà Salvador era a casa. Semblava impossible, però era veritat. Havia vingut des d’Alcanyís, on estava destinat, amb el camió de l’exèrcit que tenia a càrrec seu. No sabia res d’ell, només que era al front de Terol, i va anar fins a casa cercant noves.

     Parlaren de totes les peripècies de la guerra i s’adonaren que, casualment, havien estat el mateix dia i a la mateixa hora a la plaça del Torico de Teruel, però no s’havien vist.

     El Salvador tornà aquella mateixa nit cap a Alcanyís, content d’haver-lo trobat i d’haver estat junts amb els de casa. Ell baixà a Tarragona per informar-se de com podia arribar a Madrid, i va poder fer el viatge, espavilant-se, passant d’un vehicle a un altre durant tres dies fins a arribar a la capital. Allí, al mig de la ciutat, va preguntar com podia dirigir-se al lloc de la seva destinació i van dir-li que havia d’anar a Palau. Des d'on es trobava, va agafar el metro fins a la plaça del Sol, i des d'allí, pel carrer Arenal fins a Palau. Ensenyà els papers a un oficial que li digué que la seva unitat i destinació era a Vallecas, però va demanar-li que aquella primera nit es quedés allà mateix. Més tard, el cridà perquè comparegués davant de tots els caps del comandament. Això el preocupà, ja que va pensar que potser li farien un judici sumaríssim; però, de fet, el que volien era que ell els expliqués què passava a Terol. Així, doncs, davant d’un grup de militars d’alta graduació, narrà el desgavell que havia vist durant els dies que va ser a Terol; també l’angoixa que va passar pel fet de no saber on havia d’anar ni què havia de fer, i totes les altres peripècies allà viscudes.

     Passats dos dies, el van portar amb un cotxe al poble de Lobregos i allí quedà a les ordres d’un capità. Per fi es va sentir tranquil, perquè allí hi havia ordre i sabria què hauria de fer. Al cap de dos o tres dies, el capità li va preguntar si coneixia Madrid. Ell va dir-li que de la ciutat només sabia on era la Puerta de Alcalá. Tant se val, va replicar el capità, ja ho aniria aprenent. Va comunicar-li que havia de fer de xofer d’un coronel. I tal fet, tal dit; li donaren un cotxe amb l’ordre de presentar-se a casa de l’oficial, i se’n sortí a la primera. Pujà al pis, on el va rebre la dona del militar, i tan bon punt començaren a parlar, ella li digué:

     –Tu ets català. D’on ets?

     –De Capafonts.

     –Sé on és, perquè jo soc d’Ulldecona, prop de Reus.

     Pensà que la cosa començava amb bon peu. Ja davant del coronel, aquest li va preguntar si sabia conduir, cosa que lògicament ell confirmà, i el cap va dir que endavant, que ja podien baixar on era el cotxe i començar la feina. Abans, però, li va fer portar un got de llet amb galetes, i va argumentar que, de segur, l’hi aniria bé.

     Ja al volant del vehicle, va tenir un bon ensurt quan s’adonà que no sabia posar la marxa enrere, perquè aquell cotxe tenia un canvi de marxes molt estrany. El coronel va dir que no es posés nerviós, que agafés el volant i que ja li empenyerien el vehicle fins al carrer. Ja fora del garatge, agafaren la Castellana amunt fins a la caserna del coronel. Allà, una vegada sol i tranquil, en menys de cinc minuts descobrí com funcionava aquella estranya marxa enrere.

     Mentre va estar a les ordres del coronel, les coses anaren molt bé, quasi dos mesos de vida tranquil·la, fins que el van destinar de xofer d’un capità general amb qui només va fer viatges molt llargs, bàsicament de Madrid a València. Quan no viatjava amb el general, transportava l’assistent, la seva amistançada, o la dona amb els fills. El cotxe era un Opel magnífic.

     Un dia, circulant per Madrid amb l’assistent, el cotxe va bolcar; i una garrafa de vi negre, que estava al costat del seient, es trencà. Els qui anaren a donar-los socors es pensaren que era sang i que estaven ferits. En aquell moment passà per allà el tinent coronel amb qui havia estat fins feia poc; el reconegué i tranquil·litzà tothom en adonar-se que no els havia passat res. Dies després ja tenia un altre cotxe, amb el qual va fer de xofer del capità general fins a la fi de la guerra.

     Quan les tropes franquistes entraren a la ciutat, la primera imatge que recorda és la dels moros que anaven insultant els soldats republicans i els deien que es preparessin perquè les cortarían el pescuezo a todos.

     Els primers dies d’ocupació hi hagué molt desordre. Corria el rumor que els portarien a camps de concentració, però no va ser així, almenys per a ell.

     Un d’aquests dies, quan anava a casa la patrona on vivia, va trobar un cotxe ple de soldats franquistes que buscaven gasolina. Pensà que devien ser catalans i els digué en la seva llengua que no en trobarien, però que ell els en podia vendre cinquanta litres que tenia amagats. Van fer tractes i els lliurà el bidó que guardava a casa la patrona. Li pagaren dues pessetes per litre, que era el preu al mercat negre. El pacte incloïa que el portarien amb ells de retorn a Catalunya. Amb cent pessetes a la butxaca, pujà al vehicle i s’acomiadà de Madrid i de la guerra.

     Els cinquanta litres de combustible permeteren anar primer fins a Calatayud i després arribar a Saragossa. Allà se separaren i ell pogué agafar un tren que anava ple del tot, tant, que hagué de fer el viatge fins a Reus mig penjat al vagó, i d'allí a Capafonts.

     Tornaren a reclutar-lo, també al seu germà Salvador, i altra vegada fou destinat a Madrid on va servir uns dos anys al règim de Franco.
  font

  Cèdula militar del Victorino Gravat.
  font

  El Victorino Gravat assegut al para-xocs d’un camió militar al parc de vehicles de l’exèrcit republicà, a Madrid on estava destinat.     Relat de Joaquim Cerdà

     Aquest relat és la transcripció quasi literal d’un escrit que el Joaquim havia fet passats molts anys després de la guerra, quan l’amic Robert Saladrigas li va dir que era important que deixés constància d’allò que havia viscut. Només hi hem afegit algunes paraules i ordenat unes poques frases perquè fossin més entenedores. Era el primer relat que escrivia, ho feia amb dificultat però de manera entenedora. Traspua el seu caràcter i conté totes les emocions que va viure.

     El dia 2 de març del 1936 va néixer la meva primera filla a casa, però va morir de seguida d’una hemorràgia, potser perquè la meva dona havia tingut un ensurt molt fort poc abans del part. Un gran disgust, però calia continuar. De seguida va esclatar la guerra i van arribar les desgràcies.

     En aquell moment jo era de la junta de La Societat que s’havia fundat el 1933, i la majoria de socis érem d’Esquerra Republicana. Llavors els del POUM que havien ocupat l’Ajuntament van començar una repressió general contra els qui consideraven els seus contraris, i ens obligaven a entregar part del que collíem. Era insuportable i ens vam revoltar, i els vam fer fora de l’Ajuntament.

     Llavors, anàrem a Reus a demanar ajuda al PSUC. D’entrada ens van advertir que no tombéssim per Reus, que ens podien matar, i després de dos dies ens van demanar que ens afiliéssim al seu partit, i així ens podrien recolzar en el que fes falta. Ens instaren a què quan arribéssim a Capafonts matéssim els del comitè; nosaltres ens posarem forts i diguérem que no volíem matar ningú, que el que volíem era pau; i així va ser. Passats uns dies, pujaren els de Tarragona i van acabar de posar pau per a tots.

     L’any 1937, el dia 30 de juliol em demanaren d'anar cap al front. La meva dona estava a punt de tenir el segon fill i va ser un cop molt fort, perquè encara durava el dol del primer.

     Vaig anar a parar al front a Montalbán, on el 12 d’agost rebia una carta on deia que el dia 10 havia nascut la meva filla: quina pena per un pare!

     Jo estava exactament a Castell de Cabra i vaig demanar permís per anar a conèixer-la i em van dir que no podia ser de cap manera. Si hagués estat a prop de casa, m’hauria escapat, però tan lluny no podia ser. Què fas? L'endemà m’apunto a reconeixement del metge:

     –Què té vostè?

     –Doncs miri, jo no sé què tinc que m’ofego, no puc seguir el company. Demano anar al tribunal metge.

     –Ara no pot ser de cap manera. Jo volia acostar-me a casa per escapar-me i conèixer la filla. L'endemà, altre cop al metge:

     –Què té?

     –El mateix.

     Això va durar sis o set dies. Després m’assabento que havíem d’anar als atacs de Belchite, i l’últim dia em vaig barallar amb el metge i li vaig dir que no podia seguir i em quedaria on sigui. L’endemà tots a formar; allí ja hi havia camions i el capità comença a cridar els noms, i el tercer, jo:

     –Joaquim Balañá.

      –Present.

     –Pugi a dalt del camió.

     Ve el capità i em diu:

     –Vostè es farà càrrec d’aquest fusell i es posa a disposició d’aquest oficial.

     Jo li contesto:

     –Molt bé.

     Vaig comprendre que la cosa anava bé. En arrencar el camió, l’oficial em digué

     –Ja sabeu on aneu?

     Cap no ho sabia, vaig pensar.

     –Nosaltres anem a Montalbán i la resta van a Belchite.

     Que van ser molt cruel, és a dir que la meitat ja no van tornar, i jo em vaig tirar un mes de vacances sense fer res.

      Quan van arribar les forces, el capità em digué.

     –Balañá, ja et trobes bé?

     Jo vaig respondre:

     –Un poc millor.

      Però no tenia res.

     Després d’uns dies ens portaren allà on havíem guanyat, a l’estació de la Puebla del Albortón, tot un mes. No hi estàvem gaire bé, ens dominaven i no podíem sortir de dia. Després ens traslladaren a Jorcas, a unes trinxeres a dalt de la Virgen de la Cabeza, i hi estàvem molt bé. Només ens deien:

     –Allà hi ha els de Franco.

     Però ens passàvem la vida sense sentir ni un tret.

     Després va venir el més bo. Devia ser el dia 9 de març i va començar la retirada de debò. Allà on havíem estat nosaltres, ho havien ocupat tot, i ens donaren la veu de campi qui pugui.

     Tots de cara cap a casa.

     Quan havia corregut unes hores, em vaig asseure al recer d’una paret per menjar una mica. Al costat hi havia un barranc i un camp d’aviació. Aleshores veig baixar un avió a uns 20 metres.

     Què fas llavors?

     Tothom corria cap allí, i jo al revés, de cara a Mazuela on hi havia el comandament. Allà ens trobàrem els companys, ens ajuntàrem i érem sis o set.

     Vam quedar d’anar cap a casa en direcció a Alcanyís, després cap a Tortosa i, finalment, per les muntanyes fins a casa. Quan vam quedar els quatre que érem de Capafonts vam dir que ens amagaríem i no aniríem més a la guerra.    No us explico les peripècies que vam passar durant el viatge perquè és molt llarg de contar. Vuit dies de caminar i ens vam trobar de tot; molta gana pel davant.

     El dia 18 de març arribàvem a casa. La vaig trobar plena de familiars que esperaven notícies meves.

     Jo no sé com vaig aguantar el cop que va suposar veure la filla –que ja tenia vuit mesos–, estirar els braços per agafar-la i ella girar-se al revés.

     També era dur viure el patiment dels familiars perquè no em descobrissin.

     Em vaig tirar quatre mesos amagat al costat de la família, i va arribar l’evidència de què a casa no ens ho podíem passar bé. Cada dia hi havia guàrdies d’assalt. Passaven amb la megafonia, i vaig resoldre presentar-me.

     Al moment, em van tancar en una caserna de Tarragona. Estàvem molt malament. Junts amb el meu germà Baptista, però a ell de seguida el van treure cap a Pàndols, i en saber que hi morien tants soldats, vaig cridar el meu germà gran, el Pere, per dir-li que anés a veure un amic per demanar-li que no em traguessin d'on era, que jo estava bé.

     Un dia, un avió que nosaltres anomenàvem la Pava de Mallorca va deixar caure 4 bombes a tocar d'on jo estava; per sort, hi havia una paret al mig i no em va passar res. Vam ser-hi fins al 9 de març, quan els nacionals ja eren a prop de Tarragona.

     Era l'última retirada i com que nosaltres érem presoners, portàvem 15 soldats que ens vigilaven. Ens evacuaren cap al Vendrell, on dormírem en un cine, i l'endemà fins a Vilanova i la Geltrú.

     Amb un company que era de Montagut havíem pactat que a la primera oportunitat ens escaparíem; i un dia que anàvem per la carretera que era a tocar de la via del tren, va tornar la Pava de Mallorca i qui manava va ordenar:

      –Todos fuera de la carretera.

     Vam veure unes trinxeres i ens hi amagàrem.

     Quan la Pava va marxar, van donar l’ordre de tornar a la formació, però nosaltres ens quedàrem fins que la companyia desaparegué. Llavors arrancàrem a córrer cap al bosc i ja ens vam quedar sols.

     Per a fugir, teníem dos problemes: havíem de travessar el front dels nacionals i sabíem que si ens agafava Negrín, essent la segona vegada que ens escapàvem del front, ens afusellaria.

     Sentíem el soroll de les metralladores que cada vegada eren més a prop. La nostra ànima estava encongida. Algun soldat va passar a tocar de naltros, però no ens van veure. Passades unes hores, els trets se sentien més lluny, i ja amb molt més ànim vam reprendre la fugida cap a casa del meu company, a Montagut, a unes quatre hores, tot i que en feia 24 que no havíem menjat ni begut res.

     En arribar al mas del company, la seva mare se li va aferrar al coll i no el deixava. Em vaig sentir menystingut i li vaig dir:

     –Senyora no plori tant, que té el seu fill a casa. I em va contestar:

     –Ai fill meu, tu ja has acabat la guerra, però al meu encara en té per una bona estona!     Tenia raó, i la vaig consolar una mica. Passat un temps, el meu company va morir a la presó de Santonya, a Santander.

     Per anar de Montagut a casa, encara quedava molt, i vaig tenir problemes abans d’arribar-hi perquè la rereguarda de Franco agafava tots els fugats i els tornaven a les quintes per classificar-los.

     A Querol vaig trobar molts detinguts que eren portats cap a Valls, i a la vora de Picamoixons vaig coincidir amb uns altres 200 que anaven caminant. Per sort hi havia un ramat d’ovelles, i com que jo de ramats hi entenia, em vaig posar al mig de les ovelles cridant-les i fent veure que era el pastor; el de veritat em mirava, però jo com si res, fins que vam estar fora de perill.

     Em quedaven 5 hores per arribar a casa i havia de passar lluny dels camins.

     Vaig arribar-hi i no sabien res de mi, però jo sí que sabia com estaven ells.

     Després va venir la nova guerra, la família havien hagut de marxar del poble pel perill dels bombardejos, i a casa no va quedar res del que hi teníem, ni roba, ni menjar..., és a dir, només les parets. Érem pagesos, però no sabíem què podríem menjar.

     La primera feina va ser fer una carbonera, per guanyar algun diner i començar la nova vida. Jo tenia tres bitllets de 25 pessetes, que sabia que Franco els donava per bons, i aquells diners van anar molt bé per fer passar una mica la gana i per anar a comprar dues arroves de pataques per sembrar. Havíem arribat al mes de març i en aquest moment a la terra no hi havia res. Després d’una carbonera en vaig fer una altra i vam poder comprar pa, rajada salada que era molt bona, i altres coses per acabar de passar l’any.

     Després les coses van anar millorant, però una pesseta per disfrutar no hi era.

  font

  El Joaquim Cerdà quan va fer el servei militar, abans de la guerra.     Records del Pere Oficial

     El primer que recorda és el moment en què a La Societat van despenjar una bandera que portava la falç i el martell, i que son oncle, el Pep Macià, va anar a amagar. Ho va viure perquè, llavors, els seus pares eren els conserges de La Societat.

     També recorda com van fer caure la imatge de la Mare de Déu que hi havia a la façana de l’església.

     Però el que més el va angoixar fou un episodi molt rocambolesc i amb greus conseqüències:

     A cal Blaió tenien amagats a les golfes dos capellans de Vilaplana, i un mal dia es van presentar uns milicians que els buscaven perquè sabien que eren al poble. Fos com fos, la cosa es va complicar fins a acabar amb l’acusació de què el responsable d’aquells capellans era el conserge del bar. Tal vegada van pensar que aquesta podia ser una manera d’evitar que no els busquessin a casa seva, o ves a saber per quin altre estrany motiu, però al Joaquim Oficial li caigué una falsa acusació i com que ell no en sabia res d’aquests capellans mai no va poder dir on eren. Els capellans, no els van trobar, però ell, tot i ser del tot innocent, sí que va ser condemnat a greus penes. D’entrada va anar a parar a la presó de Pilats de Tarragona. La mare, la Tomasa, va demanar al Conselo pare, amic seu, que l’advocat Bernabé Martí portés el cas per mirar de treure’l de la presó, però el seu pare va anar a parar al front de l’Ebre quan tenia trenta-sis anys.

     Tan bon punt va començar la retirada es va escapar amb el seu fusell al coll fins a arribar a Capafonts. La mare li havia dit per carta que trobaria la família allà on havien tallat el pi sec; era una consigna per saber que estaven amagats a la cova que hi ha sobre la Llódriga, per sota del recingle del camí de l’Escudelleta, i que s'hi va per un caminet que trenca a la dreta abans de travessar la Foradada. El Joaquim va arribar a la cova, i el Pere recorda que el primer que va fer la seva mare va ser bullir la roba que portava perquè estava plena de polls. El fusell el va amagar a una parada de les Sortasses, i quan el volgué recuperar ja no el va trobar, algú l’havia descobert.

     A aquella cova hi havia quatre famílies: els de cal Ros, el Pep Macià amb la seva filla Maria, els de ca la Pones –avui cal Coromines– i els de ca l’Oficial. De seguida van entrar els Nacionals i ells tornaren al poble. El seu pare ja no fou molestat pels franquistes, però mai no va perdonar el seu delator. De fet, el Pere no recorda massa com va acabar tot.

     El seu pare tenia trenta-sis anys quan el van empresonar, i que un nebot seu –el Joaquim Batistò– en tenia 16, i també el van enviar a l’Ebre per lluitar. Una vegada a casa, la situació era molt difícil perquè faltava de tot. El Pere té molt present que ell i els seus germans pujaven al Coll on hi trobaven molt de material de guerra escampat; arreplegaven sacs de pa, llaunes de carn, metralla de tota mena, mantes... Tot tenia valor. El primer dia, quan tornaven cap a casa van veure com enterraven un soldat a l'últim que hi ha abans d’arribar al Coll.

     Un altre dia que anava amb son pare, es van aixoplugar a l’Ermita de Barrulles i van descobrir que hi havia molts fusells dalt d’una lleixa de la paret. Per tot arreu hi trobaves material bèl·lic, primer escampat i, més tard, amagat pels vilatans que guardaven aquelles armes i la seva munició per si les coses tornaven a anar mal dades.     Memòria del Ricardo de cal Jaume Vicent

      De la seva infantesa –a principis del segle XX– en recorda que el jaio Batistó i el Bullanga eren dos caps de partit polític. Es donava per fet que el Bullanga sabia del cert tots els qui el votarien. Estem parlant de votacions per a diputats. Acabades les votacions, quan portaves els papers a Tarragona hi havien d'anar ben armats. Els vots es compraven, i el Ricardo recorda una cançó que hi feia referència:

     "Aquí teniu l’Isidre Mano,

     Ai!, quin paio pel calé.

     Valdrà més que els pilotes que vaig veure pel carrer.”

     Un duro, sis pessetes, era el preu d’un vot.

     El Balanyà també era home ficat en política, però tenia la fama de canviar d’ideologia segons les circumstàncies.

     Hi havia dos partits. El Bullanga i el Batistó eren del mateix partit, i el Balanyà era de l’altre.

     El fet d'haver-hi un plet donava per a molta conversa, i el Ricardo m’explica que l’Enquino, que era l’estanquer, portava unes parades del Balanyà al lloc de la Vidiella i aquest, l’amo de la terra, va començar a buscar-li les pessigolles a causa d’unes garbes de trepadella amb l’argument que tot el que hi havia en terra seva era seu. Com a estanquer, va haver de baixar a Montblanc per fer saca, i va aprofitar la circumstància per anar a veure un advocat. Quan ell sortia de la consulta, hi entrava el Balanyà. En la següent trobada, aquest advocat li va proposar que cada dia que baixés a Montblanc, l’anés a veure per anar portant el plet. L’Enquino ho deixà córrer; rumiava que tot plegat no valia la pena, i que ell no es ficava en plets per tan poca cosa com ara unes vint garbes de trepadella que a Prades li costarien 20 pessetes. Aquesta sembla una història banal, però posa de manifest com anava això de la justícia ja en aquells temps. En fi, la famosa història de “Las cuentas que no son cuentos, sinó las Gran Capitan”, molt coneguda pels juristes, venia de molt lluny i fins i tot afectava els pobres capafontins.

     Del jaio Balanyà –que era molt de dretes– en recorda que a la sortida de missa donava un pa a tots els qui hi havien assistit.

     Que era de dretes, m’ho recalca perquè durant la guerra els de cal Balanyà foren els revolucionaris del POUM; a Capafonts, això de les ideologies era una qüestió molt difusa, i en aquell moment la política era essencialment una qüestió de diners.

     El dia 5 de febrer del 1934 el Ricardo va marxar del poble per anar a fer el servei militar. El viatge el va fer amb el vehicle de la línia de passatgers del Fumeres entre Capafonts i Alcover que va inaugurar aquest servei.

      Havia treballat fent aquesta carretera en el tram que va fins a Alcover.

     A casa seva van coure un forn de calç a la roca de Santa Caterina, l'última cuita que es va fer a aquell forn. Son pare i el Pep Toni van comprar els pins i les alzines dels voltants per alimentar la fornal, i van vendre la calç íntegrament a l’empresari a qui havien adjudicat les obres de la carretera; la lliuraven, a càrregues, al lloc on els manava el comprador.

     Quan feien la carretera de Vilaplana a Prades, hi havia quatre homes de Capafonts que hi treballaven, concretament a la costa dels Altars a tocar de La Mussara. Anaven tot el dia a treballar i tornaven a dormir al poble. Avui sembla cosa de bojos, però eren temps en què aconseguir unes pecetes era a costa de molt patiment.

     El Ricardo va viure la creació de la Societat i recorda que el primer president fou l’Enric. Era l’època de la dictadura de Primo de Rivera. Dels socis de la Societat només pagaven els joves, un ral al mes. En conjunt eren els que en dèiem de dretes, els qui votaven al Bullanga i que després van votar a Macià, i quan la guerra, s’afiliaren al PSUC. Gent d’ordre, de missa, diu el Ricardo, i afegeix: gent -pocs perquè molts no podien- que portaven els seus fills a l’escola encara que fos de pagament; catalanistes, persones que creien en el progrés i que es van trobar còmodes amb la dictadura de Primo de Rivera perquè els agradava l’ordre, però, que mes tard votaren a Macià.

     L’edifici de La Societat el feren els paletes de Prades, els Mestrics, ajudats per tots els socis que hi treballaven a tomb de poble. El lloc on van aixecar l’edifici era un niu d’escombraries i de porqueria i la gent s'hi va llençar perquè era una millora i també un desig.

     El Ricardo aclareix que l’alcalde Joaquimet no feia cas dels partits, o sigui que va prescindir dels Balenyans i els del Xanda, i em confirma que no parava de baixar a Tarragona per pidolar coses, la més important la carretera, primer el tram de Capafonts fins a la cruïlla amb la de Prades-Vilaplana i després la d’Alcover.

     Per completar el retrat sociopolític, em diu que als anys trenta, a parer seu, la majoria de la gent era favorable a Francesc Macià i que a les eleccions va rebre la majoria de vots. De l’esclat de la Guerra al poble en fa un relat del tot semblant als que ja hem escrit.

     Del Salvador Balanyà, el cap del POUM. m’explica que a casa seva li portaven les terres del mas del Carles des de feia molts anys i que no hi van tenir mai cap problema perquè era un home assenyat. Creu que els que molestaren els veïns foren els que no tenien poder dins del POUM i que aquelles extorsions les van fer més aviat la gent humil per revenjar-se dels més rics. També m’aclareix que el Salvador va haver d’anar a la guerra com tothom i que, sense ell, el partit quasi va deixar d’existir.

     Com a soldat, durant la guerra, estava a Artesa de Segre en una mena de centre d’intendència i m’explica una perita història relacionada amb la seva feina.

     Unes noies de l’Espluga de Francolí anaren a demanar-li ajuda, perquè necessitaven menjar; van dir que el pagarien. Primer va voler saber qui eren i de quin bàndol estaven, i quan es van donar a conèixer, els va dir que ho deixessin a les seves mans, que els aconseguiria coses, tot el que pogués, però que no els podia dir per endavant què seria, ja que no podia triar, i que una vegada ho tinguessin ja s’ho repartirien elles. També els va dir que només els ho podria portar fins a Vinaixa, més enllà no sabia qui manava i no es podia arriscar i, per tant, que allí s’acabaria la seva custòdia. Van arreglar tots els paquets, elles van quedar molt satisfetes i el van invitar a anar a l’Espluga per celebrar-ho amb un sopar. Així fou, i quan ja era a casa de les noies, va aparèixer una dona vella que començà a preguntar-li coses, on estava, etc. Va pensar que no convenia que aquella dona escudellés el que ell podia explicar i va dir a les noies que no contessin més amb ell.

     A la caserna d’Artesa –que era un casalot mig enrunat– un dia l’avisaren que l’endemà tenia permís per anar a Barcelona. S’ho va rumiar i va pensar que anar a Barcelona no era cap permís per anar a casa, que era una cosa arriscada, perquè a Barcelona no hi tenia res a fer.

     El Ricardo tenia més coses per explicar-me, però no vam trobar l’avinentesa per continuar aquesta conversa que vam tenir el dia 12 de setembre del 2002.
     Altres records i algunes dades

     L’any 1940 significà la fi de la guerra i l’arribada del franquisme. Els més pobres, els més desvalguts, foren majorment qualificats de rojos i castigats per alguns càrrecs locals del nou règim, uns pocs falangistes, tots forasters excepte el Joaquim Quico. Aquests falangistes campaven pel poble exhibint els seus uniformes, les seves armes i els poders que no havien tingut mai. Fou una situació poc duradora, els forasters tornaren als seus pobles, i els càrrecs locals ràpidament deixaren els uniformes envoltats de la indiferència dels vilatans al seu exhibicionisme; de fet, els seus càrrecs anaren perdent vigència i tot tornà a una normalitat més d'acord amb la d’abans de la guerra.

     Un exemple en foren les salutacions a mà alçada, que feien vergonya als falangistes i als qui les havien de contestar; tots eren coneguts i amics, i la cosa o bé anava tenyida per males cares o per un tip de riure. Uns falangistes que havien votat Esquerra Republicana, i uns súbdits acostumats a no creure ni en Déu, conformaven un escenari condemnat a desaparèixer.

     El primer alcalde fou l’Enric –que segons declaracions pròpies, de franquista no en tenia res– i ràpidament va copsar que allò era massa semblant al que acabaven de passar. Tan bon punt va aconseguir retornar al poble els qui estaven empresonats injustament, va presentar la dimissió. El succeí el Pep Toni, que s’havia significat com de dretes i partidari de l’ordre fort. Durant el seu mandat hi hagué una certa tensió, més aviat de baixa volada, si exceptuem les reticències a acceptar uns avals –segons sembla per recomanació del secretari– que no van ser tramitats amb prou diligència i que foren causa de patiments dels empresonats i probablement de la mort prematura de l’alcalde Joaquimet que, tot i que va poder tornar a casa, ja no es va poder recuperar.

     A Quaderns de Capafonts ja hem publicat episodis –relacionats més aviat amb la canalla– que parlen del descontrol social d’aquella primera època franquista.

  Com a tot arreu, hi hagué dos caps de la Falange: el Pep Ros i l’Assumpció de cal Blaió. D’entrada van requisar la casa del Pere Balanyà, per posar-hi la seu del partit. La part bona és que ningú recorda cap gesta que se'ls hi pugui atribuir; foren uns càrrecs relacionats bàsicament amb les activitats escolars i poca sosa més. Quan ja era alcalde el Tomàs Tomàs, passaren a ser un pur formalisme, fins al punt que els anomenats ni tan sols ho sabien, s’omplien els papers amb algun nom i se daban por enterados. Més endavant ja ningú no es preocupà de renovar-los.

  Aquest franquisme de baix to va durar fins als anys cinquanta, moment en què la gent començà a emigrar i la política ja es feia bàsicament en l’àmbit de la Diputació, l'únic organisme que feia arribar algun dineró al poble. Fou l’època del diputat de Montblanc i president de la Diputació Josep Gomis i Martí molt estimat per la gent del poble.

  Del primer franquisme n'hem pogut recollir altres històries que completen el que acabem de dir. Era l’any 1940 i el Tomàs Pocurull, que tenia un petit ramat de cabres, fou castigat pels dos càrrecs falangistes que hi havia al poble i que surten sovint a totes les històries de l’època. Sembla que les seves cabres van pasturar un hort i van causar alguns danys. Els esmentats van creure que havia arribat el moment de demostrar qui manava, i van exigir al Tomàs que els portés el magnífic gall que fecundava les seves gallines, i se’l van cruspir “mano a mano” per instaurar l’exemplaritat. Un d’ells festejava amb l’Adela de cal Tomàs, i com fos que ella freqüentava cal Fortet, aprofitaven per veure’s mentre ella era allà ajudant la mestressa. El Joan Fortet, quan va saber la gesta del pretendent, el cridà i li va dir que si volia festejar ho fes a una altra casa, perquè a la seva no era ben rebut.

  Una altra que ha passat a la història fou l’intent fallit de crear una orquestra a Capafonts. D’entrada hi havia un problema, els joves escollits no tenien instruments, però sortosament l’orquestra de Vilaplana els havia renovat i liquidaven els vells a preu de saldo; i vet aquí uns quants joves del poble que, amb penes i treballs, aconseguiren les eines que els feien falta. El Pere Pastisser, relacionat amb l’orquestra Excelsior d’Alcover, va dir a algun pare que no fes cap despesa, perquè havia escoltat les classes que impartia el professor i es notava que de música no en sabia gens. I així fou, perquè després de molts dies d'assaig, hi hagué un intent d’interpretar l’himne d’Espanya en algun acte patriòtic i fou impossible aconseguir cap so dels que hi havia a les partitures. El mestre d’orquestra va dimitir abans de tornar al seu poble i el projecte quedà abandonat. Els instruments van servir durant molts anys per a fer soroll als esquellots i a les rondes dels joves, sense que ningú aconseguís saber tocar cap d’aquells atrotinats estris. Els components d’aquella orquestra non nata foren: Pep Ponos, trompa; Pere Roc i Joaquim del Cisco Llarg, fiscorns; Policarpo i Pere Blai, clarinets; Pep Oficial, trombó; Cisco Quico i Pep Toni, trompetes; el Pep Fortet –que era el benjamí– com que de moment no tenia instrument practicava com a director; i potser algun altre que no recorda ningú. Els assaigs es feien a casa de la Vila, a la sala que dona al balcó, hi havia un piano que ves saber de on havia sortit i que tampoc es va saber on va anar a parar.

  A la primera postguerra, hi hagué els desterrats asturians, miners que visqueren i treballaren uns pocs anys al poble. La seva estada té a veure amb les mines de barita que s’explotaren a pic i pala i poca cosa més. Tothom en te un bon record; s’integraren al poble. Bàsicament, la gent recorda el fet que festejaren amb capafontines, però que cap d’aquestes parelles arribà a bon port. Un cas semblant fou la creació d’una petita guarnició de guàrdies civils que s’instal·laren a l’Ajuntament, transformat en una petita caserna plena de polls i xinxes. La seva feina era vigilar els maquis, però sortosament tant ells com els seus enemics sempre defugiren l’enfrontament. En altres escrits de Quaderns de Capafonts es parla de la seva peripècia, marcada per la misèria material i moral. S’integraren força amb la gent del poble, de la mateixa manera que ho feren els miners, i durant anys conservaren l’amistat de molts capafontins. La seva estada també fou molt curta.

  La Munda de cal Ros recorda que després que els del POUM fossin foragitats de l’Ajuntament, els del nou consistori van posar una taula al mig de la Plaça per demanar firmes per l’alliberament de l’Enric i el Tomàs Tomàs que estaven al vaixell presó de Tarragona.

  Durant la guerra hi hagué refugiats, sobretot gent que havia fugit del front d’Aragó, però també andalusos. Famílies senceres a qui se’ls donà habitatge; també nens i joves escampats per les cases. Aquesta és una cosa que la gent no recorda gaire, potser perquè va durar poc. Els primers arribaren el 1937 i la majoria marxaren el 1938 El que sí que es recorda és que majorment la gent del poble no els entenia, perquè parlaven castellà i això fou motiu d’un cert aïllament. Uns pocs romangueren al poble fins a finals del 1939, aproximadament. Fou una llàstima que la repressió impedís que poguessin tornar al poble un cop acabada la guerra per connectar amb els qui els havien acollit. Fa poc alguns d’aquells nens, ara ja gent gran, ho han fet i han preguntat per aquells que recordaven de quan ells eren estadants a casa seva, però dissortadament la majoria ja eren morts.

  Ja a la postguerra, al poble van morir a causa de la tuberculosi el Salvador de cal Ferrer i el Joaquim de cal Joanet, germà de l’Amadeu. També va morir el Tomàs de cal Barberà dalt del Pagés, a causa d’una bomba Lafitte que va manipular i l’hi explotà a les mans.

  Dels que van morir a la guerra en sabem algunes coses més que quan vam publicar un article a Quaderns de Capafonts Núm.15.

  Felip Joanpere Pocurull de ca l’Enquino ja abans de la guerra, es va barallar amb son pare i va marxar de casa. Primer s’havia pensat que havia mort al front o a l’exili, però el Salvador de cal Balenyà el va trobar a França casat i amb família, i va explicar que li havia manifestat que no volia tornar al poble.

  Rufí Pocurull Pocurull es va donar per desaparegut, però sembla que va morir en un camp de concentració.

  Sabem que es donà per fet que Joan Mas Llort, germà del Pep Hostaler, havia mort al front, i això és el més probable, però avui la família encara no en té cap confirmació, de manera que continua sent un desaparegut.

  L’Eloi de cal Tomàs va morir a la província d’Osca, al front del Segre. El va delatar una cigarreta que va encendre a la trinxera, i un tret de l’enemic el matà. Al seu costat hi havia el Pep Quico.

  Joan Pocurull Vendrell, de cal Forner, va morir a la vora de Fraga, en un poblet anomenat Vicién, en castellà, o Bizién en aragonès. Ell, el Baptiste Cutxó i el Tomàs Mateu s’havien amagat per no anar a la guerra, però foren descoberts pel comitè i enviats al front, a Fraga. L’Eugeni de ca l'Anton Cerdà, que era a Montejurra, els va anar a veure per portar-los un paquet que li havien donat i els va trobar tancats com a presoners en una pallissa. Va tenir el temps just de donar-los el paquet perquè els van afusellar, potser l’endemà mateix.

  Salvador Pocurull Pocurull, de cal Pocurull, era germà del Pep. Vivia i estava casat a l’Espluga de Francolí i no sabem on va morir.

  Pere Boldó Vendrell, de cal Toni, va morir al front de Terol.

  Baptista Balanyà Pocurull, de cal Ferrer, va morir al front mentre estava amb altres soldats inspeccionant una bomba d’aviació que no havia explotat. A la mateixa companyia hi havia el Salvador Pocurull, però no li va passar res. El Baptista estava assegut a una cadira.

  Eugeni Corts Vendrell de cal Xep, home de la Carme Xepa i pare del Pep, va morir a la Serra de la Llena, a les Crestes d’Ulldemolins. El van enterrar sota una alzina vora de la carretera.

  Es donava per fet que Baptista Magrané Cavallé de cal Cutxó havia mort durant la guerra, però amb el testimoni de l’Eugeni de ca l’Anton Cerdà es va saber el seu afusellament junt amb el Joan de cal Forner i el Tomàs de cal Mateu.

  Victorí Juanpere Pocurull de ca l'Anquino va morir a la batalla de l’Ebre. Ho hem sabut ara fa pocs anys, quan un company de trinxera va venir a conèixer la seva família i els va explicar que havia vist com moria. La Serafina, la seva dona, ja era morta i mai no va poder acreditar la condició de vídua; aquesta circumstància li va impedir qualsevol ajuda pública. Els fills van quedar desolats; havien patit per no saber res del pare i no havien pogut fer ni el dol. L’informador també va quedar desolat, i va manifestar que mai es podia haver imaginat que no ho sabessin.

  Alfred Vendrell Corts de cal Blaió va morir a un hospital al final de la guerra, a causa de les ferides.

  Tomàs Juanpere Pocurull, de cal Mateu, va morir afusellat amb els seus companys, el Joan de cal Forner i el Baptiste Cutxó.

  No sabem com va ser la mort de Joaquim Balañà Pocurull, de cal Balenyà.

  Josep Buldó Vendrell, de cal Joan Blaió –també dit cal Xullat– feia de ferrer davant de l’ajuntament en una caseta enganxada a cal Cisco de la Malena. Era germà de la Rufina de cal Xullat. No sabem res d’ell, només ens consta que va morir al front.

  Anton Besora Corts, de ca l'Anton Cerdà, germà de l’Eugenio, va morir, oficialment, de malaltia a l’hospital a València, però el seu germà deia que corrien els rumors que l’havien mort els moros que mataven els soldats republicans dels hospitals. No se sap res del cert.

  Oriol Llort Vergès, de cal Taverner, durant la guerra ja vivia a Reus, però va pujar a Capafonts per refugiar-se. No en tenim informació detallada, però sembla que va morir al front.

  De totes aquestes víctimes podríem haver-ne trobat més informació consultant arxius i documentació; no ho hem fet per falta de temps, però també perquè no ens interessa tant el fet documental com les circumstàncies que envoltaren les seves morts.

  font

  Medalla al Sufrimiento por la Patria, que fou concedida a un capafontí que va patir repressió durant la República. No fou l'única.     Hem trobat una llista dels homes de Capafonts que van participar en la guerra, agrupats per lleves a partir dels nascuts el 1899; alguns que eren un parell de lleves més grans, també hi van participar, però no hem pogut trobar les dades; pràcticament tots van anar a la guerra. Altres, quan passaren els fets ja no vivien a Capafonts i no en sabem la seva peripècia. La pertinença a les cases fa referència a aquella on van néixer.

  Lleva 1920

     Tomàs Llort Balañá de cal Perelló; Pere Balañá Serralta de cal Salvador Batistó; Joan Fort Besora de cal Fortet

     Lleva 1921
     Josep Llort Serra de cal Pere Carles; Ramon Besora Fort de cal Cerdà

     Lleva 1922
     Salvador Carlos Pocurull de cal Pere Mosso

     Lleva 1923
     Joaquim Balañá Serralta de cal Balanyà; Jacint Besora Vendrell de cal Cisco Llarg; Eugeni Corts Vendrell de cal Xep; Josep Corts Pocurull de cal Dineral; Delfí Pocurull Terès de cal Quico; Pere Balañá Pocurull de cal Pere Tomàs; Joaquim Balañá Llort de cal Batistó; Alfons Magrané Cavallé de cal Cutxó; Francesc Fort Besora de cal Fortet; Josep Llort Vergés de cal Taverner

     Lleva 1924
     Josep Balañá Pocurull de cal Ferrer; Salvador Pocurull Pocurull de cal Pocurull; Teodoro Vendrell de ca la Càndia; Modesto Buldó Pocurull de cal Toni

     Lleva 1925
     Joan Vallverdú Fort de cal Tous; Joan Carlos Pocurull de cal Pere Mosso

     Lleva 1926
     Tomàs Balañá Llort de cal Batistó; Josep Barberà Juanpere de cal Vellanes; Baptista Balañá Pocurull de ca la Maria Carles; Salvador Balañá Serralta de cal Balanyà

     Lleva 1927
     Policarpo Corts Vendrell de cal Xep; Josep Boltó Expósito de cal Pastes; Josep Balañá Pocurull de ca la Maria Carles; Baptista Besora Balañá de cal Llarg; Sixto Llort Balañá de cal Perelló; Victorino Juanpere Pocurull de ca l'Enquino

     Lleva 1928
     Amadeo Pocurull Llort de cal Joanet; Salvador Balañá Pocurull de cal Ferrer; Oriol Llort Vergés de cal Taverner

     Lleva 1929
     Joan Buldó Vendrell de cal Joan Blaió; Pere Balañá Serralta de cal Balanyà; Rufino Pocurull Pocurull de cal Pocurull

     Lleva 1930
     Josep Barberà Pocurull de cal Vellanes; Julio Antonio Fort de cal Salvador Barrines Ricardo Balañá Pocurull de ca la Maria Carles

     Lleva 1931
     Joaquim Balañá Serralta de cal Salvador Batistó; Pere Juanpere Pocurull de cal Mateu; Baptista Magrané Cavallé de cal Cutxó; Fernando Balañá Fernando de cal Pere Ponos; Felip Juanpere Pocurull de ca l'Enquino; Josep Buldó Vendrell de cal Joan Blaió

     Lleva 1932
     No va néixer cap noi.

     Lleva 1933
     Josep Balañá Fort de cal Batistó; Ricardo Corts Besora de cal Jaume Vicent; Joaquim Pocurull Llort de cal Joanet; Alfred Vendrell Corts de cal Blaió; Josep Llort Fort de cal Quicaso, Joan Llort Olivé de cal Pere Carles

     Lleva 1934
     Eugeni Besora Corts de ca l’Anton Cerdà; Josep Balañá Fort de cal Banyà; Josep Vendrell Vendrell de cal Blai; Pere Buldó Vendrell de cal Toni;Joan Vendrell Vendrell de cal Forner; Tomàs Juanpere Pocurull de cal Mateu; Josep Balañá Fort de cal Baptista Balanyà

     Lleva 1935
     Baptista Fort Balañá de cal Mariangela; Tomàs Balañá Corts de cal Tomàs; Javier Juanpere Pocurull de ca l'Enquino; Simón Besora Vendrell de cal Xanda; Emili Barberà Juanpere de ca l’Anton Vellanes, Salvador Cabré Vallverdú de cal Gravat; Víctor Pocurull Pocurull de cal Pocurull; Joaquim Pocurull Balañá de cal Quico; Salvador Llort Fort de cal Quicaso; Pere Cabré Joanpere de cal Joan Gravat

     Lleva 1936
     Baptista Balañá Pocurull de cal Ferrer; Baptista Balañá Serralta de cal Salvador Batistó; Salvador Pocurull Vallverdú de cal Pocurull; Joan Balañá Fort de cal Batistó; Baptista Balañá Llort de cal Baptista Balañá

     Lleva 1937
     Joan Llort Pocurull de cal Joan Carles; Joan Corts Balañá de cal Mano; Joan Mas Llort de ca l'Hestoler

     Lleva 1938
     Joan Balañá Fort de cal Banyà; Anton Besora Corts de ca l'Anton Cerdà

     Lleva 1939
     Victorino Cabré Vallverdú de cal Gravat; Joan Venrell Venrell de cal Blai; Josep Vendrell Serra de cal Joan Petit; Domingo Buldó Vendrell de cal Toni; Jesús Besora Cabré de cal Jesús

     Lleva 1940
     Josep Pocurull Balañá de cal Quico; Eloi Balañá Corts de cal Tomàs, Joaquim Balañá Pocurull de cal Balanyà

     Lleva 1941
     Miquel Serra Cabré de cal Miquelet; Ramon Besora Terès de cal Roget; Josep Balañá Pocurull de cal Balanyà; Joaquim Balañá Fort de cal Batistó; Josep Pedret Barberà de cal Canya; Jaume Balañá Fort de cal Banyà     COLOFÓ

  A l’últim paradó de ca l’Oficial al barranc de l’Abellera hi havia un soldat enterrat. El Pere Oficial m’ho diu mentre m’explica quants bassots i paradons hi havia en aquest barranc, i com ell hi anava cada dia a regar els fesols. Tot seguit fa un silenci.

  El meu pare em deia que al barranc de la Canal –allà on jo havia trobat un bon pilot de bales de fusell–, quan hi va passar el front també hi havia un soldat mort que algú havia enterrat no se sabia on. Cada vegada que hi passo per anar a buscar rovellons, em ve a la memòria.

  I molts altres.

  Aquests soldats anònims que moriren a Capafonts, abans d’arribar-hi ja havien sofert tota mena de calamitats: batalles, retirada, persecució dels comissaris de guerra, trets de l’enemic, abandó, escarni... Els seus mals van acabar a la nostra vall. Moltíssims havien mort abans, i molts d'altres ho feren després pel camí de l’exili.

  Els noms dels capafontins que van morir a la guerra son al peu de la creu que hi ha al cementiri. Alguns dels seus cossos devien quedar escampats pels camps de batalla; d'altres, enterrats en fosses comunes o potser dins de clots fets al lloc on van caure, agermanats amb els qui, com ells, moriren en llocs desconeguts pels seus familiars.

  Jo vull creure que els noms dels desconeguts enterrats a Capafonts son en altres creus dels cementiris dels pobles on havien nascut.

  Recordo uns detalls de la narració completíssima que el Joaquim Batistó em va fer de les seves peripècies de guerra. Vegis Quaderns de Capafonts núm.23. Després d'escapar-se a La Granadella amb altres joves de Capafonts i Prades, el Joaquim explicava com l’havia impressionat el fet d'haver vist a Ulldemolins un guàrdia d’assalt matant un company seu que s’havia avançat sol sense prendre la precaució de no passar per cap carretera. També em parlava de com les autoritats franquistes –tot i el bon aval que havia fet l’alcalde, l’Enric Balanyà– el condemnaren a ser jutjat perquè havia sigut soldat republicà. Però per sobre de tot, explicava que el pitjor que li havia passat fou que, abans d’ingressar en un camp de concentració junt amb altres en la mateixa condició, hagué d’enterrar els morts que hi havia escampats pel terme de Capafonts. Vaig preguntar-li a les ordres de qui feien aquella feina i com la feien, però era evident que no en volia parlar i només va dir-me que ho havia fet durant pocs dies i que era un càstig que consistia a enterrar els seus, els rojos, perquè els guanyadors no volien fer aquella feina indigna de la seva condició de vencedors. No era una obra de misericòrdia, era un càstig.

  Al cementiri de Capafonts, a la dreta de la porta d’entrada, hi ha una fossa on hi ha enterrats soldats morts aquells dies que el front va passar pel poble. Potser alguns els va enterrar el Joaquim, ho ignorem, perquè segons va explicar, els enterraven a les fosses que cavaven al seu costat. No sabem els seus noms, ni si algú els va plorar tot i no saber que havien mort.

  Els franquistes van posar a la façana de l’església una placa blanca feta amb calç i argamassa amb unes lletres negres que deien:

  "Caídos por Dios y por la Patria. José Antonio Primo de Rivera. Presente."

  Cap dels morts del poble hi figurava.

  Tot això fa de mal explicar, perquè cap paraula no pot retornar-los la dignitat que els pertoca, no com a fills de la pàtria, sinó com a persones. Moriren sols, sense cap gloria, sense cap remei per al seu dolor, sense cap mà pietosa que els fes companyia.