[Nº22 ANTERIOR]    [INDEX QUADERNS]    [Nº24 SEGÜENT]

qc_01   NÚM 23 - ANY 11 - DES 2013

ÍNDEX

  • Editorial
  • Arquitectura rural a Capafonts. Masos, casetes de trosi altres construccions - Diego López Bonillo
  • La lleva del biberó - Jordi Fort Besora
  • El factor hereditari en poblacions com Capafonts,aïllades geogràficament - Llorenç Balañà Fort


    Veure aquest número en format PDF: [Veure]    FOTO DE PORTADA:
    Entre les construccions rurals escampades per la vall de Capafonts cal destacar les barraques fetes de pedra seca i encastades en el terreny. Quan es feren, quedaren integrades en l'explotació agrària, però ara les envolta el bosc, com aquesta del Pocurull als Costers, on ja a penes resta algun castanyer dels que, en el seu temps, formaren la plantada.