qc_01 NÚM 22 - ANY 11 - JUL 2013

ÍNDEX

 • Presentació
 • Fotos
 • Comentaris a les fotos

  Veure aquest número en format PDF: [Veure]


  FOTO DE PORTADA:
  Escena estiuenca.
  Pocs comentaris requereix aquesta foto de l'estiu del 1964, on es veu la font de la Plaça que ara és a l'era del Pobaia: la imatge parla per si mateixa. La naturalitat, la ingenuïtat, la innocència que respira l'escena han estat raons suficients per posar-la a la portada d'aquest número extraordinari. Cal preguntar-se els motius que impulsaren la criatura a posar el cap sota de l'aixeta –això sí, primer es tragué la gorra, ell es volia mullar el cap–, devia tenir molta calor, o potser fou una entremaliadura més, vés a saber.


  Director: Amadeu Mateu i Ferro
  Disseny web i maquetació: Enric Fort Ferrer
  Edita: Associació Cultural Picorandan / C. Calvari, 6 - 43364 Capafonts
  E-mail: picorandan@tinet.org

  Dipòsit legal: B-44.636-2003ISSN: 1885-7329

  La reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol procediment és rigorosament prohibida sense l'autorització escrita de l'editor.La revista Quaderns de Capafonts no es fa responsable de les opinions que contenen els articles publicats.