qc_01 NÚM 21 - ANY 10 - DES 2012

ÍNDEX

 • Editorial
 • Història del Futbol Club Capafonts - II - Jordi Fort BesorA
 • Història de dues carreteres - Diego López Bonillo
 • Vinyes del Brugent - III - Llorenç Balanyà Fort
 • Treballs publicats en els números 1 a 20 de Quaderns de Capafons

  Veure aquest número en format PDF: [Veure]


  FOTO DE PORTADA:
  A Capafonts hi hagué una gran tradició en l'elaboració del vi. Moltes cases tenien cup, on elaboraven el vi per al consum propi, amb mitjans artesanals. Algunes, però, enproduïen –i encara en continuen produint– també per comercialitzar, per la qual cosa han de disposar de la maquinària adient. Aquesta premsa antiga, –que es pot veure a cal Llarg– és testimoni d'un temps en què les coses eren molt diferents pel que fa a l'explotació de la terra.


  Director: Amadeu Mateu i Ferro
  Disseny web i maquetació: Enric Fort Ferrer
  Edita: Associació Cultural Picorandan / C. Calvari, 6 - 43364 Capafonts
  E-mail: picorandan@tinet.org

  Dipòsit legal: B-44.636-2003ISSN: 1885-7329

  La reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol procediment és rigorosament prohibida sense l'autorització escrita de l'editor.La revista Quaderns de Capafonts no es fa responsable de les opinions que contenen els articles publicats.