qc_01 NÚM 20 - ANY 10 - JUL 2012

ÍNDEX

 • Editorial
 • Història del Futbol Club Capafonts - Jordi Fort Besora
 • Els camins de Capafonts-II - Diego López Bonillo
 • Les fonts i les piques de pedra del poble - Llorenç Balañà Fort
 • Canvis que jo he vist - Josep Maria López Besora
 • La flama del Canigó - CEM Capafonts

  Veure aquest número en format PDF: [Veure]


  FOTO DE PORTADA:
  És la primera fotografia que tenim de l'equip, feta el 1946 al camp del Ribatell. Potser era el dia de la festa major, I sens dubte un dels primers partits jugats pel recentment fundat Futbol Club Capafonts. Aquell mateix any s'havia enllestit el camp de joc i, tal com podem veure, els jugadors del poble que hi surten són molt joves, un parell, tant sols tenien disset anys. D'esquerra a dreta i drets, veiem el Miquel de porter, el Policarpo de cal Tomàs, l'Isidre de cal Pocorull, un miner?, un desconegut i el Casimir de ca l'Hermitanet; estan ajupits el Pep de cal Quico, el Pep de cal Fortet, el Rossend de cal Perelló, un miner? i l'Anselm de cal Ferrer. La tradició popular diu que van guanyar, però això és impossible de saber-ho. Tal com expliquem a l'article, aquesta institució esportiva no va generar mai cap paper fundacional ni de cap altra mena; potser el paper que conté un contracte d'arrendament a cal Pocorull, i que reproduïm a l'interior, va ser l'únic.


  Director: Amadeu Mateu i Ferro
  Disseny web i maquetació: Enric Fort Ferrer
  Edita: Associació Cultural Picorandan / C. Calvari, 6 - 43364 Capafonts
  E-mail: picorandan@tinet.org

  Dipòsit legal: B-44.636-2003ISSN: 1885-7329

  La reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol procediment és rigorosament prohibida sense l'autorització escrita de l'editor.La revista Quaderns de Capafonts no es fa responsable de les opinions que contenen els articles publicats.