El picó del Balenyà

   A Capafonts per referir-nos al cim d’una muntanya tenim els mots: puig, pic i picó. Puig s’empra generalment per als més alts: puig Pelat, puig de Gallicant, etc. De pics en tenim uns quants a la partida propera al poble de Prades anomenada els Pics; són de formes aturonades, però més modestos. Picó és aquella formació menys alta, però aixecada del seu entorn, i coronada per un turó ben palès. En tenim un conjunt, tots arrenglerats en la direcció oest-est; el primer és el del mas del Dineral, i el darrer, el del Quico, situat entre la Coma Grassa i la Fou, a la vora de la Manugra. Marquen pel nord el límit de les roques del Buntsandstein i les sorres del batòlit de Barrulles –incrustades en els terrenys dels del Carbonífer–, i pel sud, les calcàries del Secundari sobre les quals reposen. Estan separats per petits barrancs que desaigüen al riu del Barral i a la Fou a la seva part esquerra. Al mig de tots els picons hi ha les Costes d’en Guàrdia que morfològicament són idèntiques als picons, però no acaben gens aturonades.

   El més conegut i més extens és el picó del Balenyà, situat entre l’ermita de Barrulles i les Fous. Té una alçada de 800 metres i està cobert majorment per pi blanc –Pinus Alepensis–, alzines i un abundant sotabosc amb argilagues, romers, farigola, cepell, brucs, etc. Encaixonat entre els barrancs de l’Obagotar i del Forn Tauler, limita al nord amb els conreus de Barrulles i al sud amb el riu de la Fou. És terreny aspre i avui en dia poc freqüentat; molt explotat fins als anys cinquanta del segle XX per fer-hi carbó. En aquella època la seva vegetació era escassa a causa de la sobreexplotació. Cap al 1947 uns carboners de Tivenys feren el carbó de tot el picó i ja no es conegué cap més carbonera sobre el seu sòl. Pocs anys abans, hi hagué un incendi el dia de la festa major, 15 d’agost, molt visible des del poble i que fou ràpidament controlat per tots els joves i molts homes que estaven pendents d’anar a missa. En menys d’una hora, a cops de rama de pi, aconseguiren apagar-l’ho.
... 41°18'16.50"N 1°2'22.10"E 816 metres
De Capafonts al picó del Balenyà 2,17 km +104 metres 0:50h Moderada   Veure la ruta
En breu...

font


font


font

A l'actualitat.

Fotografies: Enric Fort Ferrer


font

La família de carboners de Tivenys, acampats als voltants del picó.
La nostra vall - Barrulles
-Ermita de Barrulles
-El picó del Balenyà

[Tornar a l'Índex]      [Veure el mapa interactiu]