Bassa del Barral
   Les obres hidràuliques que es feren en diferents punts per tal d’aprofitar els cabals són diverses: sèquies, albellons, basses, etc. Unes són encara en ús, però altres s’han abandonat. Una d’aquestes és la que hi ha al riu del Barral, travessera al corrent, i que degué servir pel molí medieval ja desaparegut, situat aigües avall. Es conserven part de les parets de pedres lligades amb argamassa i l’inici del canal de sortida.

   S’hi arriba des del gual del camí de Barrulles, riu amunt. Uns metres abans d'arribar a sota l'alçada del Bec de la Gallina.
Més informació al número 9, 10 i 11 de la nostra revista. [Veure] 41°17'58.00"N 1°01'48.00"E 695 metres
En breu...

font

Pedres lligades amb argamassa.


font

Detall de les restes a l'actualitat.


font

Vista on s'aprecia la forma de la bassa.

Fotografies: Enric Fort Ferrer
Edificacions fora del poble - Basses, sequies, rescloses...
-Resclosa del molí de més avall
-El "Pantano"
-Pou del Gravat
-Bassa del Barral
-Bassa del Mingo
-Bassa del Maiet
-Bassa antiga del Llarg
-Bassa dels bombers


[Tornar a l'Índex]      [Veure el mapa interactiu]