Toponímia de Capafonts i la capçalera del Brugent
Aquesta toponímia, que teniu al vostre abast més avall, ja ha estat entregada a l’Institut d’Estudis Catalans per ser publicada quan s’escaigui. És segur que abans s’hi faran esmenes; de fet, cap toponímia no és definitiva, perquè sempre hi caben afegits, rectificacions i nous noms de lloc i de persona, però ara mateix aquesta de Capafonts la podem considerar consolidada.
Preguem a tots els qui l’utilitzeu que sigueu respectuosos amb els noms que s’hi troben. Demanem que ningú caigui en la temptació de batejar llocs si no està plenament segur de la seva autenticitat. Desitgem que tots els excursionistes en feu un bon ús i que, en cas necessari, envieu les vostres esmenes u opinions al nostre web, on seran ben rebudes i degudament ateses.
Les descripcions que acompanyen les fotografies de la secció LA NOSTRA VALL i EL NOSTRE POBLE pretenen ser un complement més extens d’aquest document.

Aquí podéu descarregar la toponímia en versió PDF: Toponímia de Capafonts i la capçalera del brugent


Voldríem que les explicacions de toponímia que acompanyen les descripcions dels llocs servissin per consolidar els noms correctes i evitar el perill de situar-los i escriure’ls erròniament, i fins i tot rebatejar-los amb noms estranys. Certament els excursionistes fareu descobertes i caldrà posar nom a aquells indrets que no en tinguin; us preguem que llavors ens envieu les vostres propostes per batejar-los d’acord amb els que ja existeixen i oficialitzar els neologismes.