qc_01 NÚM 13 - ANY 6 - DES 2008

ÍNDEX

 • Editorial
 • Dominant l'aigua a la vall de Capafonts - Diego López Bonillo
 • Els forns de calç i de guix - Jordi Fort Besora
 • Censos i rendes que la gent de Capafonts pagava al comte de Prades,
      segons un capbreu de 1756 - Amadeu Mateu i Ferro
 • Indrets de Capafonts
 • Una altra mirada sobre Capafonts - Joan Tortajada Rodríguez
 • Paisatges de Capafonts
 • Una estona de tertúlia (3) - Sòrboles
 • Arrels - Alícia Pocurull

  Veure aquest número en format PDF: [Veure]


  FOTO DE PORTADA:
  Quantes riuades han vist passar les rescloses del Brugent dins el terme de Capafonts! Amb cada nova avinguda morien gairebé totes i calia refer-les perquè la vida pogués continuar. Santa Tecla el 1874, Sant Lluc, cinquanta-sis anys després, Sant Paulí al cap de seixanta-quatre anys més...són fites que es perden en el record. I de ben segur que n'hi hagué d'altres abans, i en vindran d'altres en el futur. Totes deixaren destrucció, canvis. Però la resclosa del molí de Més Avall, el del Balanyà, el darrer que funcionà a Capafonts, continua intacta. Amagada en el lloc més angost de les Fous, allà on el curs del riu s'estreny, ha sobreviscut a totes les catàstrofes. Inalterada, com el primer dia, les seves pedres són testimoni d'una època, d'uns treballs i d'uns homes, alhora que donen fe de l'obra ben feta. Aquesta foto, de l'octubre del 1994, pocs dies després de la riuada, mostra l'obra en tota la seva plenitud, neta de la bardissa que avui en dia l'amaga a la vista del caminant.


  Director: Amadeu Mateu i Ferro
  Disseny web i maquetació: Enric Fort Ferrer
  Edita: Associació Cultural Picorandan / C. Calvari, 6 - 43364 Capafonts
  E-mail: picorandan@tinet.org

  Dipòsit legal: B-44.636-2003ISSN: 1885-7329

  La reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol procediment és rigorosament prohibida sense l'autorització escrita de l'editor.La revista Quaderns de Capafonts no es fa responsable de les opinions que contenen els articles publicats.