qc_01 NÚM 11 - ANY 6 - MAR 2008

ÍNDEX

 • Presentació
 • Fotos
 • Neix el Fòrum de la Sostenibilitat

  Veure aquest número en format PDF: [Veure]


  FOTO DE PORTADA:
  Campanes. La campana mitjana, que reposa sota la petita, es va quedar molts anys en aquesta estranya posició, des del dia que la gent del poble, cap allà al 1963, revoltada, va impedir que se l'emportessin. Ara és a la Casa de la Vila, esperant la restauració.


  Director: Amadeu Mateu i Ferro
  Disseny web i maquetació: Enric Fort Ferrer
  Edita: Associació Cultural Picorandan / C. Calvari, 6 - 43364 Capafonts
  E-mail: picorandan@tinet.org

  Dipòsit legal: B-44.636-2003ISSN: 1885-7329

  La reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol procediment és rigorosament prohibida sense l'autorització escrita de l'editor.La revista Quaderns de Capafonts no es fa responsable de les opinions que contenen els articles publicats.