qc_01   NÚM 8 - ANY 4 - DES 2006

ÍNDEX

 • Presentació
 • Fotos
 • Neix el Fòrum de la Sostenibilitat

 • Amb aquest número, Quaderns de Capafonts enceta una nova col·lecció dedicada a temes que, per la seva extensió o per la seva naturalesa, van més enllà de la capacitat normal amb què la revista ha estat concebuda. Aquest primer número monogràfic l'hem dedicat a la fotografia.
  El recull l'hem fet amb la intenció de presentar una petita mostra del material que, ara per ara, tenim disponible. L'hem seleccionat pensant més a fer-hi constar fets que persones; fets que tenen alguna significació o la tingueren en el seu moment i que formen part d'això que dèiem, la història local. A més, aquest recull és l'inici de l'arxiu fotogràfic local, que consistirà en un fons on es guardaran còpies de les fotos que vagin arribant. En aquest sentit, des d'aquí demanem la col·laboració de tothom que tingui material fotogràfic i agraïm la de tots els qui ens han proporcionat les fotografies que publiquem.

  Veure aquest número en format PDF: [Veure]


  FOTO DE LA COBERTA
  Dia de difunts: Sortida del cementiri, el dia de difunts del 1963, després de la cerimònia religiosa. Aquesta és una altra de les primeres fotos en color que tenim del poble, la qual cosa ens permet veure com el negre encara era ben vigent en la vestimenta de les dones.


  Director: Amadeu Mateu i Ferro
  Disseny web i maquetació: Enric Fort Ferrer
  Edita: Associació Cultural Picorandan / C. Calvari, 6 - 43364 Capafonts
  E-mail: picorandan@tinet.org

  Dipòsit legal: B-44.636-2003ISSN: 1885-7329

  La reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol procediment és rigorosament prohibida sense l'autorització escrita de l'editor.La revista Quaderns de Capafonts no es fa responsable de les opinions que contenen els articles publicats.