qc_01 NÚM 1 - ANY 1 - OCT 2003

ÍNDEX

 • Presentació
 • Crònica local - Antoni Marca i Ferrús
 • Comentaris sobre noms de lloc i de persona - Joan Prats Sobreper
 • Aportacions a l'estudi d'un aiguat històric a Capafonts,
     ocurregut el 10 d'octubre de 1994 - Diego López Bonillo
 • L'aiguat de Sant Paulí - Jordi Fort Besora
 • Una descoberta a les Aragoneses - Alfred Pérez de Tudela Molina

  Veure aquest número en format PDF: [Veure]


  FOTO DE PORTADA:
  Estem en un món que canvia molt de pressa i aquesta foto del poble feta l'any 1968 és la prova que Capafonts no és al marge d'aquesta tendència.Podem veure com a la part alta del poble encara hi havia quatre eres que donaven nom al lloc: LES ERES. Avui només en resta una sense edificar, i al mig de totes s'alça la torre de l'aigua. Fins i tot s'ha perdut el topònim LES ERES, perquè ja no té cap sentit.També hi podem veure cases com ca l'Estolé i cal Joan Petit -que han estat enderrocades per construir nous edificis- i d'altres, com ca l'Enric, cal Cerdà, cal Llarg... que han estat reformades. I les que han crescut pels voltants del poble com cal Coromines, cal Tardiu, cal Bullangueta, i d'altres que són tan noves que encara no tenen un nom ben definit.Els canvis més importants no són els del poble sinó els dels camps que l'envolten, encara plens d'ametllers florits, tot i que ja comença a ser evident l'abandó previ a la substitució per avellaners, els quals avui es van transformant en botjar. Per tant, el gran canvi és la desaparició dels conreus que, a poc a poc, són colonitzats pel bosc, que avui ja fa una taca verda molt extensa. Tota la part del fons de la foto, que correspon als Maiets i al pla de'n Cot, ja és bosc i ni tant sols es poden reconèixer els marges i les timbes que fan de límit de les parades.En el transcurs d'encara no mig segle, podem veure la imatge d'un poble agrícola amb les eres per batre el blat, el terme quasi totalment conreat, amb cases rústegues i habitades. Avui l'agricultura és residual i la majoria de les cases són residències de cap de setmana.


  Director: Amadeu Mateu i Ferro
  Disseny web i maquetació: Enric Fort Ferrer
  Edita: Associació Cultural Picorandan / C. Calvari, 6 - 43364 Capafonts
  E-mail: picorandan@tinet.org

  Dipòsit legal: B-44.636-2003ISSN: 1885-7329

  La reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol procediment és rigorosament prohibida sense l'autorització escrita de l'editor.La revista Quaderns de Capafonts no es fa responsable de les opinions que contenen els articles publicats.