Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de L'ASSOCIACIÓ CULTURAL PICORANDAN i el CLUB D'ESPORTS DE MUNATNYA CAPAFONTS o d’algun organisme vinculat a aquest. Tots els drets estan reservats.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  • No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
  • www.valldecapafonts.com i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips són marques protegides. Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.
  • www.valldecapafonts.com no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta administració.
  • www.valldecapafonts.com es reserva tots els drets a modificar, limitar o cancel·lar l'accés i els continguts del web en qualsevol moment i no assumeix cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix es reserva la facultat d'efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, i pot fer ús d'aquesta facultat sense previ avís.
  • www.valldecapafonts.com exclou i declina qualsevol responsabilitat que es pogués derivar de la transmissió d'informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través d'aquesta web o de webs de tercers.